1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODIUM BROMATE (SODYUM BROMAT)


SODIUM BROMATE

CAS NO:7789-38-0
EC NO: 232-160-4METATAGS:sodium;bromate; NaBrO3; BrNaO3; SODIUM BROMATE; 7789-38-0; Bromic acid, sodium salt; Dyetone; Bromate de sodium; Sodium bromate(DOT); Neutralizer K-126; Neutralizer K-140; Neutralizer K-938; Sodium bromate (NaBrO3); Bromate de sodium [French]; HSDB 2185, EINECS 232-160-4; NSC 77383; UN1494; CHEBI:75229; Bromic acid, sodium salt (1:1); Sodium bromate, >=99%; Sodiumbromate; UNII-U54JK6453O; CCRIS 9265; Sodium bromate(V); NaBrO3; ACMC-20ajov; DSSTox_CID_3837; Sodium bromate, p.a., 99.5%; U54JK6453O; Tox21_202534; BR1198; IN1803; MFCD00003476; AKOS015833691; LS-1740; RL05007; RTR-024947; Sodium bromate [UN1494] [Oxidizer]; TRA-0176253; NCGC00090778-01; Sodium bromate [UN1494] [Oxidizer]; AK179167; IN000507; K374; CAS-7789-38-0; TR-024947; FT-0699768; WATER DISINFECTION MODEL (SODIUM BROMATE); Sodium bromate, 99.5% trace metals basis 100g; Sodium bromate, puriss. p.a., >=99.5% (RT); 38869-75-9; 38869-76-0; SODYUM BROMAT, SODIUM BROMAT, SODYUMBROMAT, SODIUMBROMAT, sodium bromat, SODIUM BROMATE, SODIUMBROMATE, Sodium bromate, SODİUM BROMATE, sodyum bromat, SODYUM BROMAT, SODIUM BROMATE, SODYUM BROMATE 5, SODYUMBROMATE5, sodyumbromat5, Sodium bromate(V), SODIUM BROMATE V, SODİUM BROMATE 5, sodyum bromat 5, BROMIC ACID, bıromic asit, bıromik asit, BIROMİK ASİT, BİROMİK ASİT, Bromic acid, sodium salt, SODIUM SALT, SODYUM SALT, sodyum salt,SODIUMTUZ,SODİUMTUZ,saltsodıum,SALTSODIUM, 5SODIUMBROMATE, 5sodyumbıromat, 5sodyumbromat, 5SODIUMBIROMAT, sodyumbromat,bromikasit,bromicacid, bromikacid, sodyumtuz, sodyumsalt, sodiumsalt, sodiumtuz, saltsodyum, bıromikasit, bıromikacid, bıromicacid, bromikacid, bromikasitSodyum Bromat ve Potasyum Bromat bromik asidin inorganik tuzlarıdır. Bu tuzların her ikisi de renksiz ve kokusuz kristallerdir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, sodyum bromür ve potasyum bromür saç düzleştiricilerinde ve kalıcı dalga ürünlerinde kullanılabilir.
NaBrO3 kimyasal formülü ile inorganik bileşik olan sodyum bromat, bromik asitin sodyum tuzudur. Güçlü bir oksidandır.
Kullanım Alanları
Sodyum bromat, sodyum bromid ile kullanıldığında, altın madenlerinde kükürt veya tüylü boyaları içeren saç kesimi, kimyasal madde veya altın çözücü olarak sürekli veya toplu boyama işlemlerinde ağırlıklı olarak kullanılır.


NaBrO3 kimyasal formülü ile inorganik bileşik olan sodyum bromat, bromik asitin sodyum tuzudur. Güçlü bir oksidandır. Sodyum bromat, sodyum bromid ile kullanıldığında, altın madenlerinde kükürt veya tüylü boyaları içeren saç kesimi, kimyasal madde veya altın çözücü olarak sürekli veya toplu boyama işlemlerinde ağırlıklı olarak kullanılır. Sodyum bromat, brom sodyum karbonat çözeltisine geçirilerek üretilir. Sodyum bromid'in elektrolitik oksidasyonu ile de üretilebilir. Alternatif olarak, bromin klor ile 80 ° C'de sodyum hidroksite oksidasyonu ile de oluşturulabilir.

Sodyum bromür genellikle birçok ciltte mevcuttur. Yüksek saflıkta, submikron ve nanoparcı formlar düşünülebilir. Amerikan Elemanları, Mil Spec (askeri sınıf) da dahil olmak üzere uygulanabilir olduğunda birçok standart kaliteyi üretir; ACS, Reaktif ve Teknik Sınıf; Gıda, Tarım ve Eczacılık Sınıfı; Optik Not, USP ve EP / BP (Avrupa Farmakopesi / İngiliz Farmakopesi) ve uygulanabilir ASTM test standartlarını takip eder. Tipik ve özel paketleme mevcuttur. İlave teknik, araştırma ve güvenlik (MSDS) bilgileri, ilgili ölçüm birimlerini dönüştürmek için bir Referans Hesaplayıcı olarak mevcuttur.

Kullanım Alanları: Oksitleyici / indirgeyici ajanlar, Solventler (temizleme veya yağdan arındırma için), Temizlik ve Döşeme Bakım Ürünleri

Sodium Bromate and Potassium Bromate are inorganic salts of bromic acid. Both of these salts are colorless and odorless crystals. In cosmetics and personal care products, Sodium Bromate and Potassium Bromate may be used in hair straighteners and permanet wave products.
Sodium bromate, the inorganic compound with the chemical formula of NaBrO3, is the sodium salt of bromic acid. It is a strong oxidant.
Uses
Sodium bromate is mainly used in continuous or batch dyeing processes involving sulfur or vat dyes and as a hair-permagent, chemical agent, or gold solvent in gold mines when used with sodium bromide.


Sodium bromate, the inorganic compound with the chemical formula of NaBrO3, is the sodium salt of bromic acid.  It is a strong oxidant. Sodium bromate is mainly used in continuous or batch dyeing processes involving sulfur or vat dyes and as a hair-permagent, chemical agent, or gold solvent in gold mines when used with sodium bromide. Sodium bromate is produced by passing bromine into a solution of sodium carbonate.  It may also be produced by the electrolytic oxidation of sodium bromide.  Alternatively, it can also be created by the oxidation of bromine with chlorine to sodium hydroxide at 80 °C.

Sodium Bromate is generally immediately available in most volumes. High purity, submicron and nanopowder forms may be considered. American Elements produces to many standard grades when applicable, including Mil Spec (military grade); ACS, Reagent and Technical Grade; Food, Agricultural and Pharmaceutical Grade; Optical Grade, USP and EP/BP (European Pharmacopoeia/British Pharmacopoeia) and follows applicable ASTM testing standards. Typical and custom packaging is available. Additional technical, research and safety (MSDS) information is available as is a Reference Calculator for converting relevant units of measurement.

Uses: Oxidizing/reducing agents, Solvents (for cleaning or degreasing),Cleaning and Furnishing Care Products


Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.