1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PROTEAZ

Proteaz enzimi undaki proteinlere etki etmektedir. Kuvvetli unların yoğurma ve işleme zorluğunu gidermek için kullanılmaktadır.
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.