1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

MALİK ASİT

Metatags: hydroxybutanedioic acid, L-Malic acid, D-Malic acid, (–)-Malic acid, (+)-Malic acid, (S)-Hydroxybutanedioic acid, (R)-Hydroxybutanedioic acid
Cas No: 6915-15-7
Malik asit Ham meyve sularından elde edilen, kimyaca adı hidroksi süksinik asit olan beyaz kristal katı. Malik asit endüstride maleik asitten ve bromosuksinik asitten elde edilir. Malik aside elma asidi de denir. Malik asitte asimetrik karbon atomu olduğundan, optikçe aktiftir. D (+) malik asit L (-) malik asit şeklinde iki izomeri vardır. L (-) malik asit, ham elmada, bektaşi üzümünde ve birçok meyvede bulunur. Kristal yapıya sahip olup havadan nem çekerek çözünür. Erime noktası 100-101°C'dir. Polarize ışığı çevirmesi, çözeltisindeki konsantrasyonuna bağlı olarak değişir.
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.