1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

FORMALDEHİT

Metatags: Methanal, Methyl aldehyde, Methylene glycol, Methylene oxide, Formalin, Formol, Metanal, Metil aldehit, metil glikol
Cas No: 50-00-0
Formaldehit CH2O formülüne sahip bir organik bileşiktir. Aldehitlerin en basit üyesidir. Diğer ismi Metanal'dir. Karbonil grubunun boş olan iki bağına birer hidrojen bağlanmasıyla oluşur.Zehirli bir kimyasaldır. Sudaki çözeltileri anatomik ve mikroskobik preparatları korumakta kullanılır. Formaldehidin amonyak ile reaksiyonundan urotropin adında bir böbrek ilacı elde edilir.
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.