1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

BONCUK KOSTİK

CAS No: 1310-73-2
EC No: 215-185-5

 

 

Sodyum hidroksit, Kostik
Boncuk kostik
Sodyumhidroksit
sodyum hidro oksit
kostik soda
soda kostik
sudkostik
Caustic Soda
Hydroxide, Sodium
Soda, Caustic
Sodium Hydroxide
SODIUM HYDROXIDE
Caustic soda
1310-73-2
Sodium hydrate
Soda lye
White caustic
Soda, caustic
Sodium hydroxide (Na(OH))
Natriumhydroxid
Caustic soda solution
Sodium hydroxide solution
NaOH
Hydroxyde de sodium
Sodium hydroxide dimer
White caustic solution
Sodium hydrate solution
Natriumhydroxyde

 

 

 

Boncuk Kostik beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.