1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ANTİFOAM S-3010

Beyaz renkli, viskoz, likit formda polisiloksan türevli bir emülsiyondur. Antifoam S-3010 , tekstil terbiye işlemlerinde asit, nötral, bazik ortamlarda kuvvetli köpük kesme özelliğine sahiptir. Antifoam S-3010 önceden su ile inceltilerek bekletilmeden kullanılmalıdır.
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.