1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

METOLAT P 588

Metolat P 588'in özellikleri / uygulamaları:
METOLAT P 588 toz formunda APEO içermeyen ıslatıcı bir ajandır. Uygulama öncesi suda çözünen kuru harmanlara ilave edilir. METOLAT P 588 ilavesi, kum, çimento ve elyaflar dahil olmak üzere tüm katı parçacıkların ısınmasına neden olur. Bu, kuruma sonrasında kütlenin ve yüzeyin daha homojen bir yüzünün daha homojen bir karışımıyla sonuçlanır. Pigmentli sistemlerde METOLAT P 588, pigment yüzeyinin daha hızlı bir şekilde ıslanmasına ve yeniden toplanmayı önlemeye neden olur. Renk mukavemeti arttırılır ve pigment daha verimli bir şekilde kullanılabilir. METOLAT P 588, pigmentlerin homojen dağılımını arttırır ve yüzeye doğru ilerlemelerini engeller. Toz boyalarda METOLAT P 588 kullanımı, sürtünme etkilerini önler. METOLAT P 588, aynı zamanda parlaklığı önler.
Kompozisyon: Poliglikol esterin inorganik bir taşıyıcı, noniyonik

Görünüş: toz

Renk: beyaz

Metolat P 588'in Tipik Özellikleri

Kül: Yaklaşık. % 30.5
Görünür yoğunluk: yaklaşık. 270 g / l
Suda çözünürlük: kolayca suda emülsiyonlaşabilir
Yüzey gerilimi: yaklaşık. 37 mN / m


Metolat P 588'in başlıca uygulamaları

- Derz dolgu macunları
- Tesviye bileşikleri
- Şaplar (çimento ve anhidrit esaslı)
- Sıvalar
- Harçlar
- Toz boyalar
- Ön karışımı pigment tozu

 

 

 

 

 

 

 

Properties/applications of Metolat P 588:
METOLAT P 588 is an APEO free wetting agent in powder form. It is added to dry blends, which are dissolved in water before application. The addition of METOLAT P 588 results in an accelerated wetting of all solid particles, including sand, cement and fibres. This results in a more homogeneous mixture of the mass and a more uniform aspect of the surface after drying.In pigmented systems METOLAT P 588 leads to a faster wetting of the pigment surface and prevents reagglomeration. Colour strength is increased and the pigment can be used more efficiently. METOLAT P 588 improves the homogeneous distribution of the pigments and prevents their floading to the surface.In powder paints the use of METOLAT P 588 prevents rub-out effects.METOLAT P 588 also prevents efflorescence.
Composition: Blend of polyglycol ester with an inorganic carrier, nonionic

Appearance: powder

Colour: white

Typical Properties of Metolat P 588

Ash: approx. 30.5 %
Apparent density: approx. 270 g/l
Solubility in water: easily in water emulsifiable
Surface tension: approx. 37 mN/m


Main applications of Metolat P 588

- Joint fillers
- Leveling compounds
- Screeds (cement and anhydrite based)
- Plasters
- Mortars
- Powder paints
- Premixed pigment powder

 

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.