1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

EMULSOGEN EPN 217


EMULSOGEN EPN 217

CAS NO:

METATAGS:Emulsogen® LCN 407; Emulsogen® LCN 158; Emulsogen® EPA 1954; Emulsogen® TS 100; Emulsogen® EPN 118; EMULSOGEN EPN 217; EMULSOGEN 217; emulsogen epn 217; emulsogen, epn 217;Alkyl polyglycol ether with 21 EO; Alkyl polyethylene glycol ether.

 

 

 

 

 

 


Emulsogen EPN 217: EMÜLSİYON POLİMERLEŞMESİNE YÖNELİK NONİONİK EMÜLFİER
Emulsogen EPN 217 akrilatlar, stiren-akrilatlar, stiren-bütadien ve vinil asetat gibi monomerlerin emülsiyon polimerizasyonu için iyonik olmayan emülsiyonlaştırıcı olarak kullanılır.

FAYDA
Emulsogen EPN 217'nin kullanımı aşağıdaki avantajları sunar:

Ürün özellikleri:

Düşük VOC
Alkilfenol etoksilatlar (APEO) içermez
Tehlike etiketi ücretsiz
Kullanımı kolay
FDA onayladı

Emülsiyon polimerizasyonu performansı:

Polimerizasyon sırasında kum düzeyini düşürür
Farklı kayma hızlarında düşük viskoziteli polimer emülsiyonunu korur.
Geliştirilmiş elektrolitik kararlılık
Raf ömrünü uzatır (yüksek dondurma çözülme kararlılığı)

UYGULAMALAR
Emulsogen EPN 217 aşağıdakiler için önerilen noniyonik bir emülgatördür:

Stiren / akrilat dispersiyonları
Akrilat dispersiyonları
Vinil asetat dispersiyonları
Butadien / stiren lateksi

Emulsogen® EPN 217, emülsiyon polimerizasyonu için noniyonik bir emülgatördür. Polimerizasyon esnasında kum seviyesini düşürmek ve donma çözülme kararlılığı, elektrolit ve saf stabilite gibi dağılım özelliklerini iyileştirmek için olefinik monomerlerin emülsiyon polimerizasyonunda emülgatör olarak kullanılır.
Clariant tarafından üretilen Emulsogen® EPN 217, 11 mol etilen oksitle (yağlı alkol poliglikol eter) APEO içermeyen düşük VOC (% 1'den az) oksoalkol polietilen glikol eterdir. Noniyonik bir emülgatör gibi davranır. Kum seviyesini düşürür ve donma çözülmesi, elektrolit ve saf istikrar gibi dağılım özelliklerini geliştirir. Bu berrak, renksiz sıvı doğal olarak biyolojik olarak parçalanabilir. Güçlü bir jel fazı oluşturmadan su içerisinde kolayca çözünür. Emulsogen® EPN 217, saf akrilik, stiren akrilik, vinil asetat ve stiren bütadien'in etiketsiz polimerizasyonu için uygundur. 21 C.F.R ABD FDA düzenlemelerine uygundur. AICS, EINECS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, NECI, NZloC, PICCS ve TSCA'da listelenmiştir.

 

 

 

 

 

 

Emulsogen EPN 217: NONIONIC EMULSIFIER FOR EMULSION POLYMERIZATION
Emulsogen EPN 217 is used as nonionic emulsifier for the emulsion polymerization of monomers like acrylates, styrene-acrylates, styrene-butadiene and vinyl acetate.

BENEFITS
The use of Emulsogen EPN 217 offers the following advantages:

Product properties:

low VOC
free of alkylphenol ethoxylates (APEO)
hazard label free
easy to handle
FDA approved

Performance in emulsion polymerization:

reduces grit level during polymerization
maintains low viscosity of polymer emulsion at different shear rates
enhanced electrolyte stability
improved shelf life (high freeze thaw stability)

APPLICATIONS
Emulsogen EPN 217 is a nonionic emulsifier recommended for:

Styrene/acrylate dispersions
Acrylate dispersions
Vinyl acetate dispersions
Butadiene/styrene latex

Emulsogen® EPN 217 is a nonionic emulsifier for emulsion polymerization. It is used as emulsifier in emulsion polymerization of olefinic monomers to reduce the grit level during polymerization and to improve the dispersion properties such as freeze-thaw stability, electrolyte and sheer stability.
Emulsogen® EPN 217 by Clariant is an APEO-free, low VOC (less than 1%) oxoalcohol polyethylene glycol ether with 11 mole ethylene oxide (fatty alcohol polyglycol ether). Acts as an non-ionic emulsifier. It reduces grit level and improves the dispersion properties such as freeze-thaw-, electrolyte- and sheer stability. This clear, colorless liquid is inherently biodegradable. It is readily dissolved in water without forming a strong gel phase. Emulsogen® EPN 217 is suitable for label-free polymerization of pure acrylic, styrene acrylic, vinyl acetate and styrene butadiene. Complies with 21 C.F.R US FDA regulations. It is listed in AICS, EINECS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, NECI, NZloC, PICCS and TSCA.

 

 

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.