1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DIOCTYL TEREPHTHALATE- DOTP- (DİOCTİL TEREFTALAT)


DIOCTYL TEREPHTHALATE

CAS NO: 6422-86-2
EC NO: 229-176-9

 

METATAGS:DOTP;DOPT;kodaflexdotp;168 plasticizer;168-ca plasticizer;Dioctyl terephthalat;Dioctyl Terepthalate;DIOCTYL TEREPHTHALATE;DIOCTYL TETREPHTHLATE;Dioctyl terephthalate >=96%; Bis(2-ethylhexyl) benzene-1,4-dicarboxylate; DOTP; DOPT; kodaflexdotp; 168 plasticizer; 168-ca plasticizer; Dioctyl terephthalat;Dioctyl Terepthalate; DIOCTYL TEREPHTHALATE; DIOCTYL TETREPHTHLATE; Dioctyl terephthalate; Diethylhexyl terephthalate; Bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzenedicarboxylate; Bis(2-ethylhexyl) terephthalate; Dioctyl terephthalate; 1,4-Benzenedicarboxylic acid; bis(2-ethylhexyl) ester; Bis(2-ethylhexyl) terephthalate; Di-(2-ethylhexyl) terephthalate; DOTP; Terephthalic acid bis(2-ethylhexyl) ester; 1,4-Benzenedicarboxylic acid 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester; 1,4-Benzenedicarboxylic acid dioctyl ester; bis(2-ethylhexyl) benzene-1,4-dicarboxylate; DOTP; dotp; ,4-DEHT
di-(2-ethylhexyl) terephthalate; BIS(2-ETHYLHEXYL) TEREPHTHALATE; 6422-86-2; Kodaflex DOTP; Di-(2-ethylhexyl) terephthalate; 1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester; CCRIS 7052; HSDB 6150; Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester; EINECS 229-176-9; BRN 2302822; AI3-17104; Di(2-ethylhexyl) terephthalate; 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester; bis(2-ethylhexyl) benzene-1,4-dicarboxylate; ST50405527; DSSTox_CID_7625; DSSTox_RID_78533; DSSTox_GSID_27625; 1,4-Benzenedicarboxylic acid bis(2-ethylhexyl) ester; CAS-6422-86-2; Eastman 168; 168-CA Plasticizer; Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl)ester; AC1L2LBU; PA-6 Plasticizer adhesive; Di(ethylhexyl) terephthalate; di(2-ethylhexyl)terephthalate; Dioctyl terephthalate, ~80%; SCHEMBL110764; Dioctyl terephthalate, >=96%; CHEMBL1871770; DTXSID7027625; MolPort-003-935-831; RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N; Dioctyl Terephthalate (High Class); Dioctyl Terephthalate (First Class)

 

 

 

 

 

 


Genel olarak DOTP veya DEHT olarak kısaltılan Dioktil tereftalat (bis (2-etilheksil) benzen-1,4-dikarboksilat veya Di (2-etilheksil) tereftalat), C6H4 (C02C8H17) 2 formülüne sahip organik bir bileşiktir. Tereftalik asit ve dallı zincirli 2-etilheksanolün diesteri olan ftalat plastikleştirici. Bu renksiz ağdalı sıvı, DEHP ve DINP gibi ftalatlar gibi PVC plastiklerin yumuşatılması için kullanılır, ancak herhangi bir negatif düzenleyici basınç içermez. Çok iyi plastikleştirici özelliklere sahiptir ve birçok uygulamada DEHP ve DINP'nin doğrudan yerine konması için kullanılabilir.


Kullan
DOTP, mükemmel toksikolojik profili nedeniyle orto-ftalat plastikleştiricilere göre daha güvenli genel amaçlı bir plastikleştiricidir. Tereftalatlar, bazı orto-ftalatların çeşitli çalışmalarda gösterdiği karaciğer enzimlerinin peroksizom çoğalması sergilememektedir. Ekstrüzyon, kalenderleme, enjeksiyon kalıplama, rotasyonel kalıplama, daldırma kalıplama, döküntü kalıplama ve kaplama gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.

Alternatif plastikleştiriciler
DOTP'ye benzer teknik özellikler sunan birkaç alternatif plastikleştirici bulunmaktadır. Bu alternatifler DINP, DOP, DPHP, DIDP gibi ftalatların yanı sıra DINCH ve sitrat esterleri gibi ftalat içermez.

DOTP, Dioctyl Terephthalate (ayrıca abreviated DEHT), mükemmel toksikolojik profili nedeniyle düşük zincirli ve orto-fitalat plastikleştiricilerden daha güvenli olduğu düşünülen bir PVC plastikleştiricidir. Muhtemelen piyasadaki en önemli ftalat içermeyen plastikleştiricilerden biridir; Tereftalik asit ve 2-etilheksanolün esteridir.
Avrupa plastikleştirici pazarında, Dioctyl terephthalate (DOTP), Avrupa çevresel kısıtlamaları nedeniyle artan ftalat içermeyen plastikleştiricilerden biridir. Dioctyl Terephthalate, DOTP, sıkma, takvimleme, enjeksiyon kalıplama, rotasyonel kalıplama, daldırma kalıplama, döküntü kalıplama, kaplama ve bazı mürekkep uygulamaları gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Di oktil tereftalat (DOTP), tereftalik asit ve dallanmış zincirli 2-etilheksanolün diesteri olan yeni bir fitalat plastikleştiricidir. PVC plastiklerin yumuşatılması için kullanılan bu renksiz viskoz sıvı, daha güvenli olan ftalat içermeyen kimyası için bilinir. Çok iyi plastikleştirici özelliklere sahiptir ve birçok uygulamada düşük molekül ağırlıklı ftalatların (DOP) doğrudan yerine konması için kullanılabilir.

Sanayi Kullanımları
Plastikleştiriciler
Yapıştırıcılar ve Yapıştırıcılar
Elektrikli ve Elektronik Ürünler
Kumaş, Tekstil ve Deri Ürünleri başka yerde kapsanmamaktadır
Zemin Kaplamaları
Yemek paketleme
Mürekkep, Toner ve Renkli Ürünler
Boyalar ve Kaplamalar
Başka yerde kapsanmayan plastik ve kauçuk ürünler
Oyuncaklar, Oyun Alanları ve Spor Ekipmanları

 

 

 

 

 

 

 

Dioctyl terephthalate (bis (2-ethylhexyl) benzene-1,4-dicarboxylate or Di (2-ethylhexyl) terephthalate), commonly abbreviated DOTP or DEHT, is an organic compound with the formula C6H4 (CO2 C8H17) 2. It is a non-phthalate plasticizer, being the diester of terephthalic acid and the branched-chain 2-ethylhexanol. This colorless viscous liquid is used for softening PVC plastics such as phthalates such as DEHP and DINP, but without any negative regulatory pressure. It possesses very good plasticizing properties and can be used as a direct replacement for DEHP and DINP in many applications.


Use
DOTP is a general purpose plasticizer that is safer than ortho-phthalate plasticizers due to its excellent toxicological profile. The terephthalates exhibit none of the peroxisome proliferation of liver enzymes that some ortho-phthalates have shown in several studies. It has uses in applications like extrusion, calendering, injection molding, rotational molding, dip molding, slush molding and coating.

Alternative plasticizers
There are several alternative plasticizers offering similar technical properties to DOTP. These alternatives include phthalates such as DINP, DOP, DPHP, DIDP as well as non-phthalates such as DINCH and citrate esters.

DOTP, Dioctyl Terephthalate (also abreviated DEHT) is a PVC plasticizer that is considered safer than low-chain and ortho-phthalate plasticizers due to its excellent toxicological profile. It is probably one of the most important phthalate-free plasticisers in the market; it is the ester of terephthalic acid and 2-ethylhexanol.
In the European plasticizer market,Dioctyl terephthalate (DOTP) is one of the growing phtalate- free plasticizers because of European environmental restrictions. Dioctyl Terephthalate, DOTP, is extensively used in applications like extrusion, calendaring, injection molding, rotational molding, dip molding, slush molding, coating and some ink applications.

Di octyl terephthalate (DOTP) is a new phthalate plasticiser, being the diester of terephthalic acid and the branched-chain 2-ethylhexanol. This colourless viscous liquid used for softening PVC plastics is known for its safer phthalate-free chemistry. It possesses very good plasticizing properties and may be used as a direct replacement for low molecular weight phthalates (DOP) in many applications.

Industry Uses
Plasticizers
Adhesives and Sealants
Electrical and Electronic Products
Fabric, Textile, and Leather Products not covered elsewhere
Floor Coverings
Food Packaging
Ink, Toner, and Colorant Products
Paints and Coatings
Plastic and Rubber Products not covered elsewhere
Toys, Playground, and Sporting Equipment

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.