1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HCO FINE POWDER (HCO FINE TOZ)

HCO (HYDROGENATED CASTOR OIL) FINE POWDER


METATAGS:Cutina® HR PH; Kolliwax® HCO; Hidrojene Hintyağı Yağı; Hydrogenated Castor Oil; HCO; (HCO); PEG-30 Castor Oil, PEG-33 Castor Oil, PEG-35 Castor Oil, PEG-36 Castor Oil; PEG-40 Castor Oil; PEG-30 Hydrogenated Castor Oil; PEG-40 Hydrogenated Castor Oil; PEG-36 Castor Oil; PEG-40 Castor Oil; PEG Castor Oils; PEG Hydrogenated Castor Oils; C57H110O9 (CH2CH20)n; HYDROGENATED; hydrogenated, castor oil; hydrogenated, castor oıl; hidrojene, hint, yağı; hidrojene hint yağı; hco; hidrojene castor oil; peg 40 hint yağı; peg 30 hint yağı; peg 36 hint yağı; polyethylene glycol hydrogenated castor oil; castro oil; castro oıl; hhydrogenetad castor oil; hydrogenated castro oil; hydrogenated castro oıl; hidrojene castor oil; hidrojene castro oil; toz hidrojenehint yağı; hydrogenated castor oil powder.

 

 

 

 

 

 

 

HCO FINE TOZ, topikal formulasyonlarda tutarlılık faktörü olarak tabletler ve kapsüllerdeki lipoholilik yağlayıcı olarak ve katı dispersiyonlarda püskürterek kurutma, eriyik granülasyon veya sıcak eriyik ekstrüzyon işlemleri ile kullanılan farmasötik uygulama için hidrojenasyona uğrayan gübre tozudur. HCO FINE TOZ özellikle duyarlı API'ların formülasyonu için uygundur.

Hidrojene hint yağı (HCO FINE TOZ), oral ve topikal farmasötik formülasyonlarda kullanılan yüksek erime noktasına sahip sert bir balmumu olup tabletler ve kapsüller için bir yağlayıcı olarak kullanılır. Ayrıca HCO, suda çözünür API'ler (örneğin, Alfuzosin-HCL, Aminofilin, Lityumkarbonat, Niasin, Sulfanilamid, Theophylline) için sürekli salınan bir formülasyon hazırlamak için kullanılabilir. Ya lipofilik matris oluşturucu olarak ya da kaplama maddesi olarak kullanılabilir. HCO FINE TOZ, tek başına bir solüsyon olarak kullanılabilir ve diğer sürekli salınan polimerlerle birlikte kullanılabilir.

Neden HCO FINE TOZ? I seçmelisiniz?
Oral ve topikal formülasyonlar için yüksek erime noktasına sahip sert mum
Daha iyi, daha kararlı formülasyonlar için yenilikçi çözümler
Çoğu doğal sebze ve hayvansal mumlarla uyumlu
En sıkı standartlara, farmasötik dereceli tutarlılık faktörüne, sıkı bir şekilde test edilip doğrulanmıştır


Topikal formülasyonlar

Topikal formülasyonlarda, HCO FINE TOZ, formülasyonun viskozitesini arttırmak için tutarlılık faktörü olarak kullanılabilir. Yaklaşık% 0.1-2 hidrojene hint yağı tipik konsantrasyonu çoğu doğal bitkisel ve hayvansal mumlarla uyumludur ve bu nedenle yağlı alkoller ve diğer tutarlılık faktörleri ile kombinasyon halinde kullanılabilir.
Neden HCO FINE TOZ? I seçmelisiniz?
Oral ve topikal formülasyonlar için yüksek erime noktasına sahip sert mum
Daha iyi, daha kararlı formülasyonlar için yenilikçi çözümler
Çoğu doğal sebze ve hayvansal mumlarla uyumlu
En sıkı standartlara, farmasötik dereceli tutarlılık faktörüne, sıkı bir şekilde test edilip doğrulanmıştır
Yumuşatıcılara benzer şekilde, mumlar duyusal profili ve topikal bir formülasyonun stabilitesini etkiler. Su içindeki yağ formülasyonlarında tabakalı yapıların oluşmasıyla viskozite arttıkça çevre sıcaklığında katı haldedirler ve emülsiyonları dengelerler. Ayrıca, HCO ince toz, yüksek erime noktasından dolayı özel bir avantaja sahiptir ve özellikle yükseltilmiş sıcaklıklarda formülasyon stabilitesini destekleyebilir.

Tablet ve kapsül formülasyonlarında yağlayıcı

Yağlar, bileşenlerin bir araya toplanmasını ve tablet yumruklarına veya kapsül dolum makinesine yapışmasını önler. Yağlayıcılar aynı zamanda tablet formülasyonlarının ve ejeksiyonun düşük sürtünme ile gerçekleşmesini sağlar. Talk veya silika ve yağlar gibi yaygın mineraller, örn. Bitkisel stearin, magnezyum stearat veya stearik asit, tabletlerde veya sert jelatin kapsüllerde en sık kullanılan kayganlaştırıcılardır. Yağlar, belirli işleme özelliklerini iyileştirmek için masa veya kapsül formülasyonlarına küçük miktarlarda eklenir.

Tablet formülasyonlarında HCO ince toz, magnezyum stearata etkili bir alternatif olarak yağlayıcı olarak kullanılabilir. Hidrojene hint yağı, çok sayıda aktif madde ile uyumludur ve metalik bir tat vermez. HCO ince toz özellikle hassas API'ların formülasyonu için uygundur.

Katı dispersiyonlarda plastikleştirici

Katı dispersiyonlarda katı polimerik matrislerde plastikleştirici olarak HCO ince toz kullanılır. Eriyik granülasyon, püskürterek kurutma ve sıcak eritmeli ekstrüzyon işlemleri için uygundur.

 

 

 

 

 

 

 


HCO FINE POWDER is hydrogenated castor powder for pharmaceutical application used as consistency factor in topical formulations, as lipohphillic lubricant in tablets and capsules and as plasticizer in solid dispersions using spray drying, melt granulation or hot melt extrusion processes. HCO FINE POWDER is particularily suitable for formulation ofsensitive APIs.

Hydrogenated castor oil (HCO FINE POWDER) is a hard wax with a high melting point used in oral and topical pharmaceutical formulations and is used as a lubricant for tablets and capsules. Furthermore HCO can be used to prepare a sustained release formulation for water soluble APIs (e.g. Alfuzosin-HCL, Aminophyllin, Lithiumcarbonat, Niacin, Sulfanilamid, Theophylline). It can either as lipophilic matrix former or as a coating ingredient. HCO FINE POWDER can be used as a standalone solution as well as in combination with other sustained release polymers.

Why choose HCO FINE POWDER?
Hard wax with a high melting point for oral and topical formulations
Innovative solutions for better, more stable formulations
Compatible with most natural vegetable and animal waxes
Rigorously tested and verified to the most stringent standards pharmaceutical-grade consistency factor


Topical formulations

In topical formulations, HCO FINE POWDER can be used as consistency factor to enhance the viscosity of the formulation. The typical concentration at about 0.1-2% hydrogenated castor oil is compatible with most natural vegetable and animal waxes and can therefore be used in combination with fatty alcohols and other consistency factors.
Why choose HCO FINE POWDER?
Hard wax with a high melting point for oral and topical formulations
Innovative solutions for better, more stable formulations
Compatible with most natural vegetable and animal waxes
Rigorously tested and verified to the most stringent standards pharmaceutical-grade consistency factor
Similar to emollients, waxes affect the sensory profile and the stability of a topical formulation. They are solid at ambient temperatures and stabilize emulsions as the viscosity is increased by formation of lamellar structures in oil-in-water formulations. Furthermore HCO fine powder has a special advantage because of its high melting point and is able to support the formulation stability particularly at elevated temperatures.

Lubricant in tablet and capsule formulations

Lubricants prevent ingredients from clumping together and from sticking to the tablet punches or capsule filling machine. Lubricants also ensure that tablet formulations and ejection can occur with low friction. Common minerals like talc or silica, and fats, e.g. vegetable stearin, magnesium stearate or stearic acid, are most frequently used lubricants in tablets or hard gelatin capsules. Lubricants are added in small quantities to table or capsule formulations to improve certain processing characteristics.

In tablet formulations HCO fine powder can be used as a lubricant as an effective alternative to magnesium stearate. Hydrogenated castor oil is compatible to a large number of actives and does not provide a metallic taste. HCO fine powder is particularly suitable for formulation of sensitive APIs.

Plasticizer in solid dispersions

In solid dispersions, HCO fine powder is used as plasticizer in solid polymeric matrices. It is suitable for melt granulation, spray drying and hot melt extrusion processes.

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.