1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

MDH - MAGNESIUM DIHYDROXIDE (MAGNEZYUM DİHİDROKSİT)

MAGNESIUM DIHYDROXIDE

 


METATAGS:magnesium dihydroxide; magnesium(II) hydroxide; magnesium(2+) hydroxide; Magnesia, [Milk of]; magnesium hydrate ; Magnesium hydroxide; Magnesiumhydroxid Deutsch; ; Mg(OH)2; Milk of magnesia; milk of magnesia; magnesium;dihydroxide; InChI=1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2; Dihydroxyde de magnésium [French] [ACD/IUPAC Name]; Magnesium dihydroxide [ACD/IUPAC Name], Magnesiumdihydroxid [German] [ACD/IUPAC Name]; 1309-42-8 [RN]; 1909-42-8 [RN]; 215-170-3 [EINECS]; Magnesium hydroxide [JAN]; Versamag; Reachim; Kudrox; Milmag; Duhor;Magnesium dihydroxide; Milk of magnesia; Magnesium hydroxide suspension; Magnesium Hydroxide (GILUMAG); Magmex; Magnesiumhydroxid; Pedia-lax; Magnesia Tablets; Phillips Chewable; Milk Of Magnesia Mint; Mint Milk Of Magnesia; Milk Of Magnesia USP; Humco Milk Of Magnesia; ACMC-1BQGA; Equate Milk Of Magnesia; Leader Milk Of Magnesia; Milk Of Magnesia Cherry; Milk Of Magnesia Liquid; magnesium(2+) hydroxide; Careone Milk Of Magnesia; Sunmark Milk Of Magnesia;Topcare Milk Of Magnesia; Magnesium Hydroxide powder, Equaline Milk Of Magnesia; Milk Of Magnesia Original; Shoprite Milk Of Magnesia; Mg(OH)2; Dg Health Milk Of Magnesia; NBZ3QY004S; Good Sense Milk Of Magnesia; Stratuscare Milk Of Magnesia; KSC175A6B; Milk Of Magnesia Wild Cherry; magnesium(2+) ion dioxidanide; Sunmark Milk Of Magnesia Mint; Magnesium Hydroxide Powder USP; Harris Teeter Milk Of Magnesia; Dermagran II Ointment 0.25%; CHEMBL1200718; DTXSID4049662; CTK0H5060, Healthy Accents Milk Of Magnesia; Milk Of Magnesia Tablets 300mg; VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L; Milk Of Magnesia 7% To 8.5%; Milk Of Magnesia-sus 400mg/5ml; Dermagran II Ointment - 0.25%; Phillips Original Milk Of Magnesia; Magnesium Hydroxide GILUMAG D211; Magnesium Hydroxide GILUMAG D212; Magnesium Hydroxide GILUMAG D213; Magnesium Hydroxide GILUMAG D214; Magnesium Hydroxide GILUMAG D611; Magnesium Hydroxide GILUMAG D661; Magnesium Hydroxide GILUMAG D671; Stratuscare Milk Of Magnesia Cherry; Phillips Fresh Mint Milk Of Magnesia; AKOS015904092; Phillips Milk Of Magnesia Wild Cherry; DB09104; Dermagran II Ointment-ont Top 0.25%; Milk Of Magnesia Sus 440mg/5ml USP; Milk Of Magnesia USP Sus 440mg/5ml; RL01445; RTR-004229; Good Neighbor Pharmacy Milk Of Magnesia; Leader Milk Of; Magnesia Saline Laxative; Milk Of Magnesia Mint Flav Tab 385mg; Stratuscare Milk Of Magnesia Sugar Free; TRA-0176413; Sunmark Milk Of Magnesia Saline Laxative; Good Sense Milk Of Magnesia Stimulant Free; Milk Of Magnesia U.S.P. - Sus 400mg; Milk Of Magnesia U.S.P. - Sus ; Phillip`s Milk Of Magnesia Liq 80mg/ml Plain; Pharmaceutical Grade Magnesium Hydroxide HD ~ USP; Phillips Milk Of Magnesia Concentrated Fresh Strawberry; MAGNEZYUM DİHİDROKSİT; magnezyum dihidroksit; magnezyum, dihidroksit; magnezyum dihydroxide; magnezyum dıhydroxide.

 

 

 

 

 

Magnezyum dihidroksit doğada mineral brucite olarak bulunan inorganik bir bileşiktir. Katartik etkilere sahip bir antasit gibi davranır.

Magnezyum Sütü, antasit ve müshil özelliklere sahip bir magnezyum hidroksit çözeltisidir. Magnezyum sütü antasit aktivitesini düşük dozlarda uygular, böylece mideye giren tüm hidroksit iyonları mide asidinin nötralize edilmesinde kullanılır. Bu madde, müshil etkisini daha yüksek dozlarda uygular, böylece hidroksit iyonları karnından bağırsaklara hareket ederek su çeker ve tutar, böylece bağırsak hareketi (peristaltizm) artar ve dışkılama isteği uyandırır.

Magnezyum dihidroksit (MDH) nanoparçacıklarının termal bozunum ve yangın davranışı üzerine etkisi sırasıyla termogravimetrik analiz (TGA), koni kalorimetre ve piroliz-yanma akışlı kalorimetre (PCFC) testleri ile araştırılmıştır. Tabakalı veya elyaf şekilli MDH nanopartikülleri, bir sol-jel tekniği ile sentezlendi ve transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ve X-ışını kırınım analizi ile karakterize edildi. PMMA-MDH nanokompozitleri PMMA içinde farklı yüklemelerde (ağırlıkça% 5, 10 ve% 20 MDH) kurutulmuş MDH nanoparçacıklarının eritilerek karıştırılmasıyla hazırlanmıştır. TGA sonuçlarına göre, tabakalı veya elyaflı MDH nanoparçacıklarının PMMA`ya dahil edilmesi hem hava hem de atıl atmosfer altında PMMA termal stabilitesinde belirgin bir iyileşmeye yol açmaktadır. PCFC ve koni kalorimetre testleri ile elde edilen sonuçlar, yanma esnasında karbonhidrat ile birlikte ısı salınım oranının (pHRR) tepe noktasında önemli bir düşüş olduğunu göstermektedir. Lameller MDH nanoparçacıklarının fibröz MDH nanopartiküllerinden daha etkili olduğu bulunmuştur.
Kullanım Alanları
Bu ilaç ara sıra konstipasyonu tedavi etmek için kısa bir süre kullanılır. Bağırsaklara su çekerek işe yaradığı düşünülen bir müshil (ozmotik tip), bağırsağın harekete neden olmasına yardımcı olan bir etki.

Bu ilaç aynı zamanda mide ekşimesi, mide bulantısı veya hazımsızlık gibi aşırı miktarda mide asidinin neden olduğu belirtileri tedavi etmek için de kullanılır. Midede asit miktarını düşürerek iş gören bir antasittir.

Magnezyum Sütü nasıl kullanılır?
Bu ürünü yönlendirildiği gibi ağız yoluyla alın. Çiğneme biçimi için, yutmadan önce iyice çiğneme. Sıvı form için, her dozdan önce şişeyi iyice çalkalayın. Dozu özel bir ölçüm cihazı / kaşık kullanarak dikkatlice ölçün. Doğru doz almadığınız için ev kaşığı kullanmayın. Eğer bu ilaçları kabızlık için kullanıyorsanız, her dozda bir bardak su (8 ons veya 240 mililitre) içirin. Ürün paketindeki tüm yönergeleri takip edin veya doktorunuzun talimatlarına uyarak kullanın. Herhangi bir bilgiden emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Dozaj, tıbbi durumunuza ve tedaviye yanıtınıza dayanır.

 

 

 

 

 


Magnesium dihydroxide is an inorganic compound that occurs in nature as the mineral brucite. It acts as an antacid with cathartic effects.

Milk of Magnesium is a solution of magnesium hydroxide with antacid and laxative properties. Milk of magnesium exerts its antacid activity in low doses such that all hydroxide ions that enter the stomach are used to neutralize stomach acid. This agent exerts its laxative effect in higher doses so that hydroxide ions are able to move from the stomach to the intestines where they attract and retain water, thereby increasing intestinal movement (peristalsis) and inducing the urge to defecate.

The influence of magnesium dihydroxide (MDH) nanoparticles on thermal degradation and fire behavior of poly(methyl methacrylate) (PMMA) has been investigated by thermogravimetric analysis (TGA), cone calorimeter, and pyrolysis-combustion flow calorimeter (PCFC) tests, respectively. MDH nanoparticles with either lamellar or fibrous shape have been synthesized via a sol-gel technique and characterized by transmission electron microscopy (TEM) and X-ray diffraction analysis. PMMA-MDH nanocomposites have been prepared by melt blending the recovered MDH nanoparticles within PMMA at different loadings (5, 10, and 20 wt% MDH). According to TGA results, the incorporation of lamellar or fibrous MDH nanoparticles into PMMA leads to a significant improvement in PMMA thermal stability, both under air and inert atmosphere. The results obtained by PCFC and cone calorimeter tests show an important decrease in the peak of heat release rate (pHRR) concomitant with charring during the combustion. Lamellar MDH nanoparticles were found to be more efficient than fibrous MDH nanoparticles.
Uses
This medication is used for a short time to treat occasional constipation. It is a laxative (osmotic-type) that is thought to work by drawing water into the intestines, an effect that helps to cause movement of the intestines.

This medication is also used to treat symptoms caused by too much stomach acid such as heartburn, upset stomach, or indigestion. It is an antacid that works by lowering the amount of acid in the stomach.

How to use Milk of Magnesia
Take this product by mouth as directed. For the chewable form, chew thoroughly before swallowing. For the liquid form, shake the bottle well before each dose. Carefully measure the dose using a special measuring device/spoon. Do not use a household spoon because you may not get the correct dose. If you are taking this medication for constipation, drink a full glass of water (8 ounces or 240 milliliters) with each dose. Follow all directions on the product package, or use as directed by your doctor. If you are uncertain about any of the information, consult your doctor or pharmacist.

Dosage is based on your medical condition and response to treatment.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.