1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ALKYL GLYCDYL ETHER (ALKİL GLİSİDİL ETER)

ALKYL GLYCIDYL ETHER(ALKIL GLISIDIL ETER)

CAS NO: 68609-97-2

METATAGS;Alkyl (C12-C14) glycidyl ether; C12-C14ALKYLGLYCIDYLETHER;Alkyl-C12-14-glycidylether;(C12-14)alkylglycidyl ether;alkyl (c12-c14) glycidyl ether;DODECYL/TETRADECYL GLYCIDYL ETHER;LS-AGE carbon 22 to carbon myristyl ether;Dodecyl and tetradecyl glycidyl ethers;Oxirane,mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivs.;(+/-)-DODECYL/TETRADECYL GLYCIDYL ETHER, TECH.;oxirane,mono((c12-14-alkyloxy)methyl)derivatives; 2-(dodecoxymethyl)oxirane;2-(tetradecoxymethyl)oxirane;2-(tridecoxymethyl)oxirane; InChI=1S/C17H34O2.C16H32O2.C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-15-17-16-19-17;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-14-16-15-18-16;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-15-14-17-15/h17H,2-16H2,1H3;16H,2-15H2,1H3;15H,2-14H2,1H3; Alkyl (C12-C14) glycidyl ether; Alkyl glycidylether; C48H96O6; Dodecyl and tetradecyl glycidyl ethers; 2-[(DODECYLOXY)METHYL]OXIRANE; 2-[(TETRADECYLOXY)METHYL]OXIRANE; 2-[(TRIDECYLOXY)METHYL]OXIRANE; Dodecyl and tetradecyl glycidyl ethers; alkyl glycdyl ether; alkyl, glycdyl, ether; alkil, glisidil, eter; alkil glisidil eter; Alkyl-C12 14 glycidylether;iodine,compd.withmethyloxiranepolymerwithoxiranemonobutylether;oxirane,mono((c12-14-alkyloxy)methyl)derivatives;Oxirane,mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivs.;alkyl (c12-c14) glycidyl ether;
DODECYL/TETRADECYL GLYCIDYL ETHER;(+/-)-DODECYL/TETRADECYL GLYCIDYL ETHER, TECH.;C12-C14ALKYLGLYCIDYLETHER; Alkyl (C12-C14) glycidyl ether; Alkyl glycidylether; C48H96O6; Dodecyl and tetradecyl glycidyl ethers; AKOS015916687; LP018334; O430; I14-51630; 2-[(DODECYLOXY)METHYL]OXIRANE; 2-[(TETRADECYLOXY)METHYL]OXIRANE; 2;[(TRIDECYLOXY)METHYL]OXIRANE; AGE; ;Alkyl (C12-C14) glycidyl ether;68609-97-2;Dodecyl and tetradecyl glycidyl ethers;Alkyl glycidylether;C48H96O6;AKOS015916687;LP018334;O430;I14-51630;Dodecyl and tetradecyl glycidyl ethers, technical grade;2-[(DODECYLOXY)METHYL]OXIRANE; 2-[(TETRADECYLOXY)METHYL]OXIRANE; 2-[(TRIDECYLOXY)METHYL]OXIRANE

 

EC NO: 271-846-8

Formül Alkil Glisidil Eter

C12-14OCH2 (CHCH2) O

Alkil Glisidil Eterinin IUPAC Adı
2- (dodecoxymethyl) oksiran 2- (tetradecoxymethyl) oksiran 2- (tridecoxymethyl) oksiran


Alkil Glisidil Eterin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Hesaplanan Özellikler

Özellik adı
Moleküler Ağırlık: 769.29 g / mol
Hidrojen Bağımı Bağışlayıcı Sayısı: 0
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 6
Dönebilen Bond Sayısı: 42
Karmaşıklık: 512
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 65.3 A ^ 2
Monoizotopic Kütle: 768.721 g / mol
Tam Kütle: 768.721 g / mol
Bileşik Canonicalized: true
Resmi Şarj: 0
Ağır Atom Sayısı: 54
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 3
Tanımlanmış Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlanmamış Bond Stereocenter Sayısı: 0
İzotop Atom Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 3

Alkil Glisidil Eter Deneysel Özellikleri
Fiziksel tanım

Sıvı


VİSKOZİTE: 6-15 mPa

EPOKSİ DEĞERİ: 0.32-0.35 eq / 100g

ORGANOCHLORINE: <0,02 eq / 100 g

İNORGANİK KLORİTLER: <0.005 eq / 100g

RENK (APHA): <60

NEM: <% 0.1

GÖRÜNÜŞÜ: Renksiz Sıvı

REFRAKTİF ENDEKS: 1.4470

YOĞUNLUK: 0,890

Alkil glisidil eter endüstriyel uygulamalar için en yararlı anahtar malzemelerden biridir, çünkü çeşitli nükleofilik reaktiflerin glisidil eterlerin reaktif epoksi bağı ekleme reaksiyonu gliseril eter türevlerine yol açmıştır. Gliseril eter birçok ilginç fiziksel ve farmakolojik özellik sergilemektedir. Alkil glisidil eter halihazırda, faz-transfer katalitik Williamson eter sentezi altında endüstriyel bir ölçekte üretilebilir. Alkil glisidil eterin bazı ekleme reaksiyonlarını ve gliseril eter iskeletlerini içeren yüzey aktif cisimleri, farmasötik maddeleri vb. Sentez için yapı taşları olarak kullanım olasılıklarını gözden geçirdik. Alkil gliseril eter türevlerinin tipik örnekleri sırasıyla bir kozmetik malzeme olarak amino eter ve sırasıyla bir kozmetik veya farmakolojik olarak yararlı bir madde olan izodigliserin mono- ve dialkil eterler ve trigliserin monoalkil eterdir. Bir başka ilginç reaksiyon, alkol ketonunu tekli sentezde veren alkil glisidil eterin epoksi bağının yeniden düzenlenmesidir.

Sanayi Kullanımları
Yapıştırıcılar ve dolgu macunu kimyasalları
CBI
Diğer kategorilerde anlatılmayan boya katkıları ve kaplama katkıları
Yüzey aktif maddeler
Viskozite ayarlayıcıları


C8-C10 alkil glisidil eter
C8-C10 alkil glisidil eter renksiz bir sıvıdır ve düşük viskoziteli ve toksisiteye sahip bir epoksi reaktif seyrelticidir.
C8-C10 alkil glisidil eter, cihaz boyası, tekne boyası, bina kaplaması, araba boyası, kağıt kaplama, plastik kaplama ve kauçuk kaplama gibi birçok boya ve kaplama uygulamalarında kullanılır.
Küçük son kullanıcılardan büyük Fortune 500 müşterilerine kadar C8-C10 alkil glisidil eter tedarik gereksinimleri olan çok sayıda müşteriye yardımcı olduk ve bu tür ihtiyaçları karşılamak için toplu ve çeşitli ambalajlı ürünler gönderebiliriz.

 

 


EC NO: 271-846-8

FORMULA of Alkyl Glycidyl Ether

C12-14OCH2(CHCH2)O

IUPAC Name of Alkyl Glycidyl Ether
2-(dodecoxymethyl)oxirane;2-(tetradecoxymethyl)oxirane;2-(tridecoxymethyl)oxirane


Chemical and Physical Properties of Alkyl Glycidyl Ether
Computed Properties

Property Name
Molecular Weight:769.29 g/mol
Hydrogen Bond Donor Count:0
Hydrogen Bond Acceptor Count:6
Rotatable Bond Count:42
Complexity:512
Topological Polar Surface Area:65.3 A^2
Monoisotopic Mass:768.721 g/mol
Exact Mass:768.721 g/mol
Compound Is Canonicalized:true
Formal Charge:0
Heavy Atom Count:54
Defined Atom Stereocenter Count:0
Undefined Atom Stereocenter Count:3
Defined Bond Stereocenter Count:0
Undefined Bond Stereocenter Count:0
Isotope Atom Count:0
Covalently-Bonded Unit Count:3

Experimental Properties of Alkyl Glycidyl Ether
Physical Description

Liquid


VISCOSITY: 6-15 mPa's

EPOXY VALUE: 0.32-0.35 eq/100g

ORGANOCHLORINE: < 0.02 eq/100g

INORGANIC CHLORIDES: < 0.005 eq/100g

COLOR (APHA):< 60

MOISTURE:< 0.1%

APPEARANCE: Colorless Liquid

REFRACTIVE INDEX: 1.4470

DENSITY:0.890


Alkyl glycidyl ether is one of the most useful key materials for industrial applications because the addition reaction of various kinds of nucleophilic reagents to the reactive epoxy bond of the glycidyl ethers has led to glyceryl ether derivatives. Glyceryl ether exhibits many interesting physical and pharmacological properties. The alkyl glycidyl ether can presently be produced at an industrial scale under the phase-transfer catalytic Williamson ether synthesis. We have reviwwed some addition reactions of the alkyl glycidyl ether and possibilities for use as the building blocks for the syntheses of surfactants, pharmaceuticals, etc. that contain glyceryl ether skeletons. Typical examples of alkyl glyceryl ether derivatives include: amino ether as cosmetic material, and isodiglycerin mono- and dialkyl ethers and triglycerin monoalkyl ether as a cosmetic or a pharmacologically useful material, respectively. Another interesting reaction is the rearrangement of the epoxy bond of the alkyl glycidyl ether, which gives alkoxy ketone in a one-pot synthesis.

Industry Uses
Adhesives and sealant chemicals
CBI
Paint additives and coating additives not described by other categories
Surface active agents
Viscosity adjustors


C8-C10 alkyl glycidyl ether
C8-C10 alkyl glycidyl ether is a colorless liquid and is an epoxy reactive diluent with low viscosity and toxicity.
C8-C10 alkyl glycidyl ether is used in many paint and coatings applications such as appliance paint, boat paint, building coating, car paint, paper coating, plastic coating, and rubber coating.
We have helped multiple customers, from small end users to large Fortune 500 customers, with their C8-C10 alkyl glycidyl ether supply requirements and can ship bulk and various packaged products to meet such needs.

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.