1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DEHYDRATED CASTOR OIL (KURUTULMUŞ HİNT YAĞI) (DCO)

CAS NO:64147-40-6

METATAGS: Castung® 103 G-H; Castung® 403 U-V; Castung® 403 Z-3; Dehydrated castor oil (DCO); CDO; cdo; dco; DCO; dehydrated; castor; oil; oıl; castor oil; castor oıl; castoroil; castoroıl; dehydratedcastor oıl; dehaydrated castoroil; castroil; castro oil; dehydrated castro oil; dehidrated castor oil; dehidrated castor oıl; hint yağı; hindistan cevizi yağı; kurutulmuş yağ; kurutulmuş hint yağı; Fatty acids, dehydrated castor-oil; Castor oil (dehydrated);Dehydrated Castor Oil; Castor oil dehydrated; 36H68O4; DEHYDRATED CASTOR OIL;CASTOR OIL;CASTOR OIL DAB-10;CASTOR OIL(DEHYDRATE);FEMA 2263;RICINI OIL;RICINI OLEUM;RICINIUS OIL; Fatty acids, dehydrated castor-oil;Castor oil fatty acid, dehydrated; Castor;neoloid;tor oil;cosmetol;crystalo;goldbond;phorbyol;FEMA 2263;CASTOR OIL;RICINI OIL; DEHİDRATED OİL; KURUTULMUŞ YAĞ; kurutulmuş hint yağı; kurutulmuş hint yagı; kurutulmus hint yagı; kurusutulmus hint yagi; kurutulmuş castor oil; kurutulmuş castor oıl; kurutulmuş castoroil; kurutulmuş castroil;kurutulmuş castrooil; hindistan yağı; castor; kastor oil; kastor oıl; dehidrated kastor oil; dehydrated kastor oıl; kuruutlmuş kastor oil; kurutulmuş kastor oıl.

 

 


Kurutulmuş Hint Yağı (DCO)
Hint yaginin dehidrasyonu, katalizörlerin (örn., Derişik sülfürik asit, aktive edilmiş toprak) varlığında ve atıl atmosfer veya vakum altında yaklaşık 250 derece santigrat derecede gerçekleştirilir. Bu dehidrasyon koşulunda, molekülün risinoleik asit bölümünün C-11 veya C-13 konumundaki hidroksil grubu ve bitişik hidrojen atomu su olarak uzaklaştırılır. Bu, her biri iki tane çift bağ ihtiva eden iki asitten oluşan bir karışım verir; ancak bir durumda konjüge edilir.
Bir asit içeren konjuge çift bağların varlığı, bazı özelliklerinde tung yağı benzeri bir yağ ile sonuçlanır. Böylece, kurutulmayan hintyağı, işlenebilir ve kurutulmuş hint yağı olarak bilinen yarı kuruma ya da kurutucu bir yağa dönüştürülebilir.
Kurutulmuş hint yağı şimdi kendi karakteristik özellikleri ve avantajları ile bireysel kuruyan yağ olarak kabul edilmektedir. Kurutma yağları, dekoratif ve koruyucu kaplamalar için, sert, yapışkan, geçirimsiz ve aşınmaya dirençli filmler oluşturmak üzere bir yüzeye uygulandıktan sonra polimerize veya "kuruma" yeteneklerine hammadde olarak değer verir. Yüzey kaplama uygulamalarında iddia edilen avantajlar mükemmel koku ve ısı ile ağartılabilirlik, iyi kurutma özellikleri, daha düzgün polimer yapısı ve sonradan sararmanın olmamasıdır.
kurutulmuş hint yağı, tung yağı üzerinde avantajlara sahiptir; çünkü sararmazdır.

Uygulamalar:

· kurutulmuş hint yağı, ev boyaları, emayeler, keçeler, macunlar ve mürekkeplerin kalitesini iyileştirmek için kullanılabilir. Ev boyaları, emayeler, kauçuk dolgu macunu ve verniklerde birincil bağlayıcı olarak kullanılır.

· Bu yağ aynı zamanda berrak cilalarda ve sert kaplamalarda iyi sonuç verir.
Kurutulmuş hint yağı, kimyasal olarak birleştirilmiş suyun yaklaşık% 5'inin çıkarıldığı bir hint yağıdır. Bu nedenle Tung yağı ile benzer kurutma özelliklerine sahiptir. Dehidrasyon, yağın kükürt asidi, fosforik asit, killer ve metal oksitler gibi katalizörlerin mevcudiyetinde ısıtılması ile gerçekleştirilir. Kurutulmuş hint yağı, karakteristik bir kokuya sahip, sarı yağlı bir sıvıdır.

Kurutulmuş hint yağı, sararmayan özelliklere sahip kuru boya filmine iyi esneklik, ince parlaklık, tokluk, yapışkanlık, kimyasal ve su direnci kazandıran eşsiz bir kurutma yağıdır. DCO, keten tohumu yağı için çok uygun ve daha da iyi bir yedektir. DCO'ya sahip boyalar süper beyazdır ve üstün bir görünüm sunar.
Kurutulmuş hint yağı, ev boyaları, emayeler, kazanlar, sızdırmazlık malzemeleri ve mürekkepler için birincil bağlayıcı olarak kullanılır. "Pişmiş" verniklerde, pigmentli kaplamalar için berrak vernikler ve araçlar üretmek için tüm temel reçineler, rozinler, rosin esterler, hidrokarbonlar ve fenolikler ile kombine edilir. DCO, aynı zamanda
Litografik mürekkepler, linolyum, macun ve fenolik reçineler.
DCO, sıhhi teneke astar, korozyona dayanıklı kaplamalar, trafik boyaları, cilalar, mürekkep araçları, tel emaye, alüminyum boya cihaz kaplamaları ve deniz yüzeylerinde gerekli olduğu gibi maksimum alkali direnci ile hızlı kuruyan kaplamalar elde etmek için fenolikler ile birlikte kullanılır.
DCO, aynı zamanda, daha açık renk ve daha düşük asit vernikleri veren hızlı su kazanma oranı elde etmek için kullanılır.
Dehidrate Castor Oil ayrıca çeşitli viskozitelere genellikle 5 poise'den 220 poise kadar polimerize olup, boyalar ve vernik endüstrileri için de kullanılabilir. Polimerize edilmiş DCO, daha hızlı bir çökelme oranı elde etmek için kullanılır; bu, daha açık renk, daha düşük asit vernikleri olan bir ürün verir. Polimerize edilmiş DCO modifiye fenolikler ve petrol reçine esaslı soğuk kesimlerde kullanışlıdır.
Kurutulmuş hint yağı
Dehidrasyon, konjuge çift bağların oluşmasıyla FSG hint yağı yarı kuru hale getirebilir.
Uygulamalar:
Alkid reçineleri, epoksi ve akrilik için hammadde
Avantajları:
Iyi reaktivite
Düşük sararma
İyi mekanik dayanım

Kimyasal Özellikler: soluk sarı viskoz sıvı
Kullanımı: antidiyabetik
Genel Açıklamalar: Soluk sarı veya neredeyse renksiz şeffaf, hafif bir koku ve bulantı tadı bulunan viskoz sıvı. Yoğunluk 0.95 g / cm3. Genellikle risinolein (risinoleik asit gliseridi) olan gliseridlerin bir karışımı.
Hava ve Su Reaksiyonları: Suda çözünmez.
Reaktivite Profili: Castor yağı kendiliğinden havada gelişebilir. [Hawley]. Sıcaklığı alkoller ve asitlerle birlikte serbest bırakmak için asitlerle reaksiyona girer. Isı ayrıca kostik çözeltilerle etkileşim yoluyla üretilir. Güçlü oksitleyici asitler, reaksiyon ürünlerini tutuşturmak için yeterince ekzotermik olan kuvvetli bir reaksiyona neden olabilir. Yanıcı hidrojen, alkali metaller ve hidrürler ile karıştırılarak üretilir.
Sağlık Tehlikesi Yutulduğunda şiddetli ishale neden olur.
Yangın Tehlikesi Castor yağı yanıcıdır.

 

 

 

CAS Number: 61789-45-5
Appearance: Viscous liquid
Colour Gardner: 6 Max
Acid Value: 5 Max
Iodine Value: 123 Min
Hydroxyl Value: 25 Max
Saponification Value: 185 - 194
Viscocity at 30 ºC: 1.6 to 2.5 (poise 61 sec B4 cup)
Viscocity Gardner: G - J
Dehydrated Castor Oil (DCO)
Dehydration of castor oil is carried out at about 250 degree Celsius in the presence of catalysts (e.g., concentrated sulphuric acid, activated earth) and under an inert atmosphere or vacuum. Under this condition of dehydration, the hydroxyl group and adjacent hydrogen atom from the C-11 or C-13 position of the ricinoleic acid portion of the molecule is removed as water. This yields a mixture of two acids, each containing two double bonds but in one case, they are conjugated.
The presence of an acid containing conjugated double bonds results in an oil resembling tung oil in some of its properties. Thus, castor oil, which is non-drying, can be treated and converted into a semi-drying or drying oil known as dehydrated castor oil.
Dehydrated castor oil is now recognized as an individual drying oil with its own characteristic properties and advantages. The drying oils owe their value as raw materials for decorative and protective coatings to their ability to polymerize or "dry" after they have been applied to a surface to form tough, adherent, impervious, and abrasion resistance films. The advantages claimed in surface coating applications include excellent odor and heat bleachability, good drying properties, more uniform polymer structure, and lack of after-yellowing.
DCO has advantages over tung oil because it is non-yellowing.

Applications:

· DCO can be used to improve the quality of house paints, enamels, caulks, sealants and inks. It is used as primary binder for house paints, enamels, caulk sealant, and making varnishes.

· This oil also works well in clear varnishes and hard finish coatings.
Dehydrated castor oil is a castor oil from which approximately 5% of the chemically combined water has been removed. Therefore it has drying properties similar to those of Tung oil. Dehydration is carried out by heating the oil in the presence of catalysts such as sulphuric acid, phosphoric acid, clays and metal oxides. Dehydrated castor oil is a yellow oily liquid with characteristic odour.
Dehydrated castor oil is an unique drying oil, which imparts good flexibility, fine gloss, toughness, adhesion, chemical and water resistance to the dry paint film with non-yellowing properties. DCO is a very suitable and even better substitute for Linseed oil. Paints with DCO are super white and offer superior finish.
Dehydrated castor oil is used as a primary binder for house paints, enamels, caulks, sealants and inks. In "cooked" varnishes it is combined with all the basic resins, rosins, rosin-esters, hydrocarbons and phenolics to produce clear varnishes and vehicles for pigmented coatings. DCO is also used in the manufacturing of
lithographic inks, linoleum, putty and phenolic resins.
DCO is used with phenolics to obtain fast drying coatings with maximum alkali resistance as required in sanitary can lining, corrosion resistant coatings, traffic paints, varnishes, ink vehicles, wire enamels, aluminium paint appliance finishes and marine finishes.
DCO is also used to obtain fast kettling rate which gives lighter colour and lower acid varnishes.
Dehydrated Castor Oil is also polymerised to various viscosities generally ranging from 5 poise to 220 poise, which too, can be used for paints and varnish industries. The polymerised DCO is used to obtain fast settling rate, which gives a product having lighter colour, lower acid varnishes. The polymerised DCO is useful with modified phenolics and in petroleum resin based cold cuts.
Dehydrated castor oil
The dehydration can make the FSG castor oil semi-dry by formation of conjugated double bonds.
Applications :
Raw material for alkyd resins, epoxy and acrylic
Advantages :
Good reactivity
Low yellowing
Good mechanical resistance

Chemical Properties: pale yellow viscous liquid
Usage: antidiabetic
General Description: Pale-yellow or almost colorless transparent viscous liquid with a faint mild odor and nauseating taste. Density 0.95 g / cm3. A mixture of glycerides, chiefly ricinolein (the glyceride of ricinoleic acid) .
Air & Water Reactions: Insoluble in water.
Reactivity Profile: Castor oil can develop heat spontaneously in the air. [Hawley]. Reacts with acids to liberate heat along with alcohols and acids. .
Health Hazard If ingested causes severe diarrhea.
Fire Hazard: Castor oil is combustible.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.