1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DICUMYL PEROXIDE (DİKÜMİL PEROKSİT)

METATAGS:DICUMYL PEROXIDE,80-43-3,Cumene peroxide,Cumyl peroxide,Percumyl D,Perkadox B,Perkadox BC,Perkadox SB,Dicumenyl peroxide,Di-Cup,dicumylperoxide,Luperco,Luperox,Percumyl D 40,Luperox 500,Luperox 500R,Luperox 500T,Dicumene hydroperoxide,Diisopropylbenzene peroxide,Peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl),Kayacumyl D,Di-cupr,DiCup 40KE,Active dicumyl peroxide,Di-cup 40C,Varox dcp-R,Varox dcp-TIsopropylbenzene peroxide,Luperco 500-40C,Luperco 500-40KE,Perkadox BC 9,Di-cup R,Di-cup T,Di-cup 40haf,Perkadox BC 4Perkadox BC 95,Samperox DCP,Bis(1-methyl-1-phenylethyl) peroxide,Perkadox 96,Bis(2-phenyl-2-propyl) peroxide,Lupersol 500,Di-cup 40ke,Dicup 40,Dicumyl peroxide, dry,(Peroxybis(propane-2,2-diyl))dibenzene,Di-Cup 40 KE,NSC 56772,Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)peroxide,CCRIS 4616,HSDB 320,Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide,Peroxide, bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl),.alpha.-Cumyl peroxide,alpha,alpha-Dimethylbenzyl peroxideEINECS 201-279-3,Di-.alpha.-cumyl peroxide,,BRN 2056090,XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N,.alpha.,.alpha.'-Dicumyl peroxide,DSSTox_CID_5017,Bis(.alpha.,.alpha.-dimethylbenzyl) peroxide,DSSTox_RID_77629,DSSTox_GSID_25017,MFCD00036227,CAS-80-43-3,1,1'-(dioxydipropane-2,2-diyl)dibenzene,UNII-M51X2J0U9D,Peroximon DC-40,Dicumyl Peroxide [1],Dicumyl Peroxide [2],
,Dicumyl Peroxide [3],Dicumyl Peroxide [4],Dicumyl peroxide, 98%,AC1L1MZA,SCHEMBL15450,4-06-00-03225 (Beilstein Handbook Reference),KSC492S0H,AC1Q594Z
,M51X2J0U9D,CHEMBL1519055,DTXSID1025017,CTK3J2903,Peroxide,.alpha.-dimethylbenzyl),NSC56772,WLN: 1X1&R&OOX1&1&R,ZINC1687608,Tox21_202385,Tox21_300069,NSC-56772,AKOS015838411,LS-1795,RL05098,RTR-031792,NCGC00091811-01,NCGC00091811-02,NCGC00091811-03,NCGC00091811-04,NCGC00254166-01,NCGC00259934-01,AK161797,AN-42186,CC-26565,OR025314,OR235601
,OR358350,SC-74805,Cumene peroxide, Diisopropylbenzene peroxide,DB-056432,TR-031792,ST24035109,Peroxide, bis(.alpha.,.alpha.-dimethylbenzyl),2-(2-phenylpropan-2-ylperoxy)propan-2-ylbenzene,C-28106,J-520253,{2-[(2-phenylpropan-2-yl)peroxy]propan-2-yl}benzene,I14-13932,[1-methyl-1-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)peroxy-ethyl]benzene,(1-Methyl-1-[(1-methyl-1-phenylethyl)peroxy]ethyl)benzene #,Peroxide,4-dichlorobenzoyl)- with phthalic acid, dibutyl ester (1:1),188070-59-9,209969-79-9,246180-99-4,478016-94-3,82322-57-4,88161-12-0

MeSH Synonyms:
dicumyl peroxide
dicumylperoxide

CAS NO: 80-43-3
Molecular Formula: C18H22O2 or (C6H5C(CH3)2O)2
Molecular Weight: 270.372 g/mol
PHYSICAL DESCRIPTION: White powder with a characteristic odor.
IUPAC Name: 2-(2-phenylpropan-2-ylperoxy)propan-2-ylbenzene
EC Number: 201-279-3

 

 

Dikümil Peroksit Rengi:
Açık sarı ila beyaz granüler katı

Dikümil Peroksit Kaynama Noktası:
760 mm Hg'de 266 ° F

Dikümil Peroksidin Erime Noktası:
39 derece C

Dikümil Peroksitin Çözünürlüğü:
73 ° F'de 1 mg / mL'den az

Dikümil Peroksit Yoğunluğu:
1,0 g / cm³

Dikümil Peroksit'in Kararlılığı:
Şoka ve sürtünmeye karşı çok duyarsızdır.

Dikümil Peroksitin Ayrışması:
Ayrıştırmak için ısıtıldığında, sersemleten duman ve tahriş edici dumanlar yayar.

Dicumyl Peroxide'ın Kullanımı ve Üretimi:
Sanayi Kullanımı:
Proses regülatörleri
Viskozite ayarlayıcıları

Tüketici Kullanımları:
Elektrikli ve Elektronik Ürünler

Dikümil Peroksit Uygulamaları:

Peroksit: Peroksi grubu (-O-O-), zincirli yapı içeren, iki oksijen atomu içeren ve
her biri diğeri ve bir radikale veya bir elemente bağlı olan bileşik. Hidrojen
peroksitin ticari olarak organik ve inorganik peroksitlerin hazırlanması için
başlangıç ??malzemesi olduğu kabul edilmektedir. Hidrojen Peroksit H202, güçlü bir
oksitleyici ajandır. Hidrojen peroksitin en değerli özelliği,
Suya ve oksijene ayrılır ve bu nedenle kalıcı, zehirli artık bileşikler oluşturmaz.
Epoksidasyon, oksidasyon, hidroksilasyon ve indirgeme süreçlerinde kullanılır.
Çökeltilerde oksitleyici özellikleri vardır.
Ve tekstil, saç ve kağıt imalinde deodorize etme. Tıbbi olarak antiseptik olarak
da kullanılır. Uygulaması perhidratlar gibi bazı organik (veya inorganik)
sübstitüentlerin bir veya her iki hidrojenin yerini aldığı organik peroksitler
gibi kimyasalların üretimini içerir. Bazı metaller hava sodyum, baryum veya çinko
içinde peroksit oluştururlar. Metal peroksit, oksijeni atmosferik neme karşı
yavaşça serbest bırakır ve kozmetik, deterjanlar, diş macunu ve ilaçlarda
dezenfektanlar olarak kullanılır. Kirli topraklar ve göller oluşturmak için
tarımsal uygulamalarda ağartma ve deodorize etme ve bir oksijen salma kaynağı
olarak kullanılabilirler. Organik Peroksitler oksijeni serbest bırakan güçlü
oksitleyici ajanlardır. Plastik imalat endüstrisinde polimerizasyon işlemi için
başlangıç ??maddeleri, katalizörler ve çapraz bağlama maddeleri olarak ve kimyasal
ara ürünler, ağartma maddeleri, kurutma ve temizleme maddeleri olarak yaygın şekilde
kullanılırlar. Ayrıca, kozmetik, deterjanlar, diş macunu ve ilaçlar için tıbben
antiseptik, dezenfektan ve mikrop öldürücü olarak kullanılırlar.
Organik peroksitler peroksidikarbonatlar, peroksitetler, peroksiesterler,
keton peroksitler, hidroperoksitler, dialkil peroksitler, diasil peroksitler
HMIS ile sınıflandırılır.
Dikümil peroksit güçlü bir serbest radikal kaynağıdır; Bir polimerizasyon başlatıcı,
katalizör ve vulkanize edici ajan olarak kullanılır. Yarı ömrü sıcaklığı 61 C (10 saat için),
80 C 1 saat için 1 saat ve 120 C (1 dakika boyunca) 'dir. DCP hızla parçalanır,

Güvenlik ve Tehlike Özellikleri:
Organik peroksitlerin tehlike potansiyelini belirlemek için yapılan testler tartışılmıştır.
Spesifik peroksitlerin şok duyarlılığı, termal kararlılığı ve enerji salınım özelliklerinin
bir değerlendirmesi sunulmuştur. Testler, dikumil peroksitin tehlike karakteristiklerine
ilişkin oldukça kapsamlı bir genelleme sunmak üzere özetlenmiştir. Test sonuçları organik
peroksitlerin sınıflandırılması için üç kategorili bir tehlike sınıflandırma şemasının
oluşturulabileceğini göstermektedir.

Kimyasal Tehlikeler:
Isıtma üzerine çabucak ayrışır. Işık etkisi altında hızla ayrışır. Bu, yangın ve patlama
tehlikesine neden olur. Asitler, bazlar, indirgen maddeler ve ağır metallerle şiddetle tepki gösterir.

TAŞIMA VE DEPOLAMA:
Tüm ateşleme kaynaklarından (hemen hemen hiç sigara, parlama, kıvılcım veya alev çekmeyin) KALDIRIN.
Yanıcı maddeleri (ahşap, kağıt, yağ vb.) Dökülen malzemeden uzak tutun. Uygun koruyucu giysiler giyilmediği
sürece hasarlı kaplara veya dökülen malzemeye dokunmayın. Maddenin su spreyini kullanarak ıslak tutun.
Sızıntıyı riski olmadan yapmayı bırakın. KÜK DAYANIKLILIK: Temiz, kıvılcım çıkarmayan aletlerle inert,
nemli, yanmaz materyalleri toplayın ve daha sonra atılması için gevşek şekilde örtülü plastik kaplara yerleştirin.
BÜYÜK DÖKÜM: Daha sonra elden çıkarmak için su ve çember ile ıslatın. Su kanallarına, kanalizasyona, bodrumlara
veya kapalı alanlara girmeyi önleyin. BİR UZMANIN DENETİMİNİ KAPSAM DIŞINDA, TEMİZLEYİNİZ VE ÇÖZÜLMEYİN.

Güvenli Depolama:
Yanmaz. Yanıcı maddeler, indirgeyici ajanlar, güçlü oksidanlar, güçlü asitler, bazlar ve ağır metallerden ayrıdır.
Soğutmalı. Karanlıkta ol. Kapandı. İnert gaz altında tutun.


Color of Dicumyl Peroxide:
Pale yellow to white granular solid

Boiling Point of Dicumyl Peroxide:
266° F at 760 mm Hg

Melting Point of Dicumyl Peroxide:
39 deg C

Solubility of Dicumyl Peroxide:
less than 1 mg/mL at 73° F

Density of Dicumyl Peroxide:
1.0 g/cm³

Stability of Dicumyl Peroxide:
Very insensitive to shock and friction.

Decomposition of Dicumyl Peroxide:
When heated to decomp it emits acrid smoke and irritating fumes.

Use and Manufacturing of Dicumyl Peroxide:
Industry Uses:
Process regulators
Viscosity adjustors

Consumer Uses:
Electrical and Electronic Products


Applications of Dicumyl Peroxide:

Peroxide: Compound containing the peroxy group (-O-O-),
chainlike structure, containing two oxygen atoms, each of
which is bonded to the other and to a radical or some element.
It is considered that hydrogen peroxide is the starting material
to prepare organic and inorganic peroxides commercially.
Hydrogen Peroxide H2O2, is a powerful oxidizing agent.
The most valuable property of hydrogen peroxide is that
it breaks down into water and oxygen and therefore does not
form any persistent, toxic residual compounds. It is used in
the processes of epoxidation, oxidation, hydroxylation and
reduction. Its oxidizing properties are used in the bleachings
and deodorizing for textile, hair and in paper manufacture.
It is also used medicinally as an antiseptic. Its application
involves the production of chemicals like perhydrates as well
as organic peroxides in which some organic (or inorganic)
substituents have replaced one or both hydrogens. Some metals
form peroxides in air sodium, barium or zinc. Metal peroxide
releases oxygen slowly in contact with atmospheric moisture
and used to as disinfectants in cosmetics, detergents,
toothpaste and pharmaceuticals. They can be used in the
bleachings and deodorizing and a oxygen release source
in agricultural application to generate contaminated soils
and lakes. Organic Peroxides are powerful oxidizing agents
releasing oxygen. They are widely used as initiators,catalysts
and crosslinking agent for the polymerization process in the
plastics manufacturing industry and as chemical intermediates,
bleaching agents, drying and cleaning agents. They are also
used as antiseptics, disinfectants and germicides medically
for cosmetics, detergents, toothpaste and pharmaceuticals.
Organic peroxides are classified in peroxydicarbonates,
peroxyketals, peroxyesters, ketone peroxides, hydroperoxides,
dialkyl peroxides, diacyl peroxides by HMIS.
Dicumyl peroxide is a strong free radical source ; used as
a polymerization initiator, catalyst and vulcanizing agent.
The half-life temperatures are 61 C (for 10 hours), 80 C
1 for 1 hour) and 120 C (for 1 minute). DCP decomposes rapidly,

Safety and Hazard Properties:
Tests to determine the hazard potential of organic peroxides are
discussed. An evaluation of the shock sensitivity, thermal stability,
and energy release properties of specific peroxides are presented.
The tests outlined offer of a fairly comprehensive overview of the
hazard characteristics of ... dicumyl peroxide, ... . Test results
indicate that a three-category hazard classification scheme could
be constructed for classifying organic peroxides.

Chemical Dangers:
Decomposes rapidly on heating. Decomposes rapidly under the influence
of light. This generates fire and explosion hazard. Reacts violently
with acids, bases, reducing agents and heavy metals.

Handling and Storage:
ELIMINATE all ignition sources (no smoking, flares, sparks or flames in immediate area).
Keep combustibles (wood, paper, oil, etc.) away from spilled material. Do not touch damaged
containers or spilled material unless wearing appropriate protective clothing. Keep substance
wet using water spray. Stop leak if you can do it without risk. SMALL SPILL: Pick up with inert,
damp, non-combustible material using clean, non-sparking tools and place into loosely covered
plastic containers for later disposal. LARGE SPILL: Wet down with water and dike for later disposal.
Prevent entry into waterways, sewers, basements or confined areas. DO NOT CLEAN-UP OR DISPOSE OF,
EXCEPT UNDER SUPERVISION OF A SPECIALIST.

Safe Storage
Fireproof. Separated from combustible substances, reducing agents, strong oxidants, strong acids,
bases and heavy metals. Cooled. Keep in the dark. Well closed. Keep under inert gas.

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.