1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

KALSİYUM FORMİYAT (CALCIUM FORMATE)


CALCIUM FORMATE (KALSİYUM FORMİYAT)

CAS number: 544-17-2

METATAGS;Calcium diformate;Formic acid, calcium salt (2:1);Calcium Formiate (German);Calcium Formate Calcium formate; Calcium diformate; Calcium formate (Ca(HCO2)2); Calcoform; Formic acid, calcium salt; HSDB 5019; Mravencan vapenaty; Mravencan vapenaty [Czech]; Formic acid, calcium salt;Calcoform (IS)E 238 (IS);208-863-7;C2H2CaO4;;ammonium formate;ammonium tetraformate;calcium formate;cobalt(II) formate dihydrate;formate;formic acid;formic acid, 14C-labeled;formic acid, aluminum salt;formic acid, ammonium (2:1) salt;formic acid, ammonium (4:1) salt;formic acid, ammoniumsalt;formic acid, cadmium salt;formic acid, calcium salt;formic acid, cesium salt;formic acid, cobalt (+2) salt;formic acid, copper (+2) salt;formic acid, copper salt;formic acid, copper, ammonium salt;formic acid, copper, nickel salt;formic acid, cromium (+3) salt;formic acid, cromium (+3), sodium (4:1:1) sal;formic acid, lead (+2) salt;formic acid, lead salt;formic acid, lithium salt;formic acid, magnesium salt;formic acid, nickel (+2) salt;formic acid, nickel salt;formic acid, potassium salt;formic acid, rubidium salt;formic acid, sodium salt;formic acid, sodium salt, 13C-labeled;formic acid, sodium salt, 14C-labeled;formic acid, strontium salt;formic acid, thallium (+1) salt;formic acid, zinc salt;lithium formate;mafusol;methanoic acid;nickel formate dihydrate;sodium formate;CALCIUM FORMATE,Calcium diformate;544-17-2;Calcoform;Formic acid, calcium salt,UNII-NP3JD65NPY;Mravencan vapenaty [Czech];Calcium formate (Ca(HCO2)2);HSDB 5019;EINECS 208-863-7;Formic acid calcium salt;Formic acid, calcium salt (2:1);AK109352;64-18-6 (Parent);Mravencan vapenaty;calcium bis(formira);AC1L1WEK;AC1MC2CZ,ACMC-1ANI3;NP3JD65NPY,calcium(2+) bi(formira);SCHEMBL39519;KSC269G8F;DTXSID0027193;Calcium formate, 98% 100g;CHEBI:81851;CTK1G9382;CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L;AKOS015901918;RTR-019244;TRA0028853;AN-21359,HE029529;LS-69666;OR282101;TR-019244;FT-0689236;ST24046281;C18586;I14-14238;208-863-7;Calcium diformate, Calcoform, Formic acid, calcium salt, calcium bis(formira), Calcium(II)Methanoate;calcium; diformate;;Formic acid calcium salt;calcium salt (2:1); Calcium diformate;2734980 (Formic acid calcium salt);284, 5460341;284 (formic acid); BioUltra, >=99.0% (T); E238;reacting calcium oxide or calcium hydroxide with formic acid;C2H2CaO4 / Ca(HCO2)2;Feed Grad Calcium Formate;CalciumFormate, technical grade;calcium diformate;calcium formate 98%;FORMIC ACID, CALCIUM SALT;MRAVENCAN VAPENATY (CZECH);Circular Bags,Feed Grad and industry grade Calcium formate;Calciumdiformiat (German); Diformiato de calcio (Spanish); Diformiate de calcium (French);Calciumdiformiat;CALCIUMFORMIAT;Calcoform;Diformiate de calcium;diformiato de calcio,FORMATE, CALCIUM;Formic acid, calcium salt (2:1);Ronasil CF;Selbest Accelerator;EINECS 208-863-7;Mravencan vapenaty;UNII-NP3JD65NPY;Calciumdiformiat;calcium citrate;calcium compounds;calcium cyanamide;calcium dobesilate;calcium fluoride;calcium gluconate;calcium hydrate;calcium hydride;calcium hydroxide;calcium hypochlorite;Calcium Formate , Calcium Fomrate For Construction , Feed Grade Calcium Formate , Calcium Formate Cement , Calcium Formate 96% , Calcium Formate Msds , Calcium Formate BUYER , Crystal Calcium Formate; Kalsiyum formate; kalsiyum format; calcium formate price; calsium formate suppliers; calcium formate in Turkey; uses of calcium formate; application of calcium formate; high quality calcium formate; kalsiyum formiyat fiyatları; kalsiyum formiyat satanlar; kalsiyum formiyat nerden alınır; kalsiyum formiyat nedir; what is calcium formate; KALSIYUM FORMIYAT; Kalsiyum formtat;kalsiyum formitat;kalsyum formiyat; kalsyum formtat;KALSİYUM FORMAT;kalsiyum format.

 

 

KALSİYUM FORMİYATIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Kalsiyum format, formik asidin çözünür tuzlarından biridir. Diğer formalara birçok benzerlik (özellik ve tehlikeler) vardır. Bu kayıt, kalsiyum format için geçerli form tuzları hakkında genel bilgi ile desteklenmiş, kalsiyum formata özgü mevcut bilgileri içermektedir. Ticari olarak çok miktarda ilgili tuzları içeren çok saf biçimde (% 99'dan fazla saflıkta) mevcuttur.
Formik asit, aynı zamanda metanoik asit olarak adlandırılır) en basittir ve karboksil asidine en düşük molekül ağırlığına sahiptir ve tek bir hidrojen atomu karboksil grubuna (HCOOH) bağlıdır. Karboksil grubuna bir metil grubu bağlıysa, bileşik asetik asittir. Karıncaların vücudunda ve arıların derisinde doğal olarak bulunur. İşlevsel olarak, sadece bir asit değil, aynı zamanda bir aldehittir; Bir asit olarak esterler oluşturmak için alkoller ile reaksiyona girer ve kolayca aldehid karakteri kazandıran oksitlenir. Saf formik asit, renksiz, toksik, paslandırıcı ve köpüren bir sıvıdır, 8.4 ° C'de dondurma ve 100.7 ° C'de kaynar. Su, eter ve alkolde çözünebilir. Mukoza zarlarını tahriş eder ve cildi blisterler. Ticari olarak sodyum formattan kondense sülfürik asit reaksiyonu ile hazırlanmaktadır. Formik asit tekstil, deriler, elektrod kaplama, pıhtılaştırıcı lateks kauçukta ve bir dezenfektan olarak bir kimyasal ara madde ve çözücü olarak kullanılır.

Kalsiyum format, betonun sertleşme hızını arttırmak için kullanılan, klorür içermeyen bir hızlandırıcıdır. Eşit konsantrasyonda, kalsiyum format (Ca [OOOCH] 2), C3S'nin kalsiyum klorürden hidrasyonunu hızlandırmada daha az etkilidir ve CaCl2 ile aynı seviyede hızlanma sağlamak için daha yüksek bir dozaj gereklidir (Ramachandran 1984). Gebler (1983) tarafından yürütülen hızlandırıcı bir karışım olarak kalsiyum formatın bir değerlendirme çalışması, çimentonun bileşiminin, özellikle alçıtaşı (SO3) içeriğinin, kalsiyum format içeren betonların basınç dayanım gelişiminde büyük bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar C3A'nın SO3'e oranının etkili bir hızlandırıcı katkı olarak kalsiyum format için 4'den büyük olması gerektiğini gösterdi; Ve beton basınç direncini hızlandırmak için optimum miktarda kalsiyum formatın çimento ağırlığının% 2-3'ü olduğu ortaya çıktı. Kalsiyum nitrat ve kalsiyum tiyosülfat da hızlandırıcı olarak düşünülür.

Hızlandırıcı katkı maddeleri, betonun erken dayanım gelişim oranını artırmak ya da ayarlama süresini kısaltmak ya da her ikisini birden eklemek için eklenir. Hızlandırıcıların kimyasal bileşimleri çözünebilir klorürler, karbonatlar, silikatlar, flosilikatlar ve trietanolamin gibi bazı organik bileşikler gibi inorganik bileşiklerin bir kısmını içerir. Kullanım Alanları ve Nedeni: Santral baca gazı temizleme solüsyonlarında büyük kullanım; Krom deri bronzlaştırmada; Silaj için bir koruyucu olarak; Sondaj sıvıları ve yağlayıcılarda; Ince cevherli briket bağlayıcı olarak; Gıdalar ve yemlerde bir koruyucu olarak.
Kalsiyum Format, fayans yapıştırıcılarının özelliklerini ve özelliklerini önemli ölçüde iyileştirmek için tasarlanmış bir katkı maddesidir. Bir katkı maddesi olarak, açık tutma süresini uzatır, yapışmayı artırır ve hızlandırmaya ve düşük cilt oluşumuna gereksinim duyduğunuz fayans harçları için önem taşıyan, oldukça etkili bir mukavemet hızlandırıcısıdır. Su stabilitesi, esneklik ve homojenliği bile iyileştirir. Kalsiyum format da betonda kullanılır - hızlanma ve su istikrarını ve deri tabaklamayı geliştirir.


KALSİYUM FORMATIN KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Moleküler formül: C2H2CaO4
Formül ağırlığı: 130.11
Fiziksel Durum Toz Katı
Görünüm Beyaz - soluk sarı kristal toz
% 10'luk su çözeltisi pH'sı: 7.5
Koku: wh. Ortorombik krist. Veya krist. Powd., Sl. Asetik asit benzeri koku
Erime noktası: 300 ℃
Yoğunluk: 2.023
Suda çözünürlük: ÇÖZÜL
NEM: 0.50 Maks.
Fizikokimyasal özellikler: Beyaz kristal veya toz, biraz nem emici, tat acı. Nötr, toksik olmayan, suda çözünür.
Oran: 2.023 (20 ° C derece)
Yığın yoğunluğu: 900 -1000g / kg
Ayrışma sıcaklığı: 400 ℃


KALSİYUM FORMAT KULLANIMLARI

Deri Tabaklama

Kalsiyum format, deri endüstrisinde krom tabaklama işleminde bir maskeleme maddesi olarak yaygın şekilde kullanılır.
Tabaklama formülasyonuna kalsiyum format ilavesi, derideki kromun daha hızlı ve daha etkili nüfuz etmesini sağlar. Kalsiyum format, asitleme işleminde formik asit yerine de kullanılabilir.

Çimento Katkı Maddesi

  Çamurlara ve çimentoya bir katkı maddesi olarak, kalsiyum format, nihai üründe istenen birtakım özellikleri, örn. Sıradan çimentolarla karşılaştırıldığında sertliğin artması ve ayar süresinin azalması. Düşük sıcaklıkta çalışma ve metal alt tabakalarının korozyonunun önlenmesi için kalsiyum formatın ilavesi arzu edilir. Kalsiyum format da meyve sularının önlenmesinde etkilidir. Alçı panoda kullanıldığında, kalsiyum format bir ateş olarak işlev görür
geciktirici.

Silaj Tedavisi

  Kalsiyum format, silaj muamelesi için toplama ajanı bileşeni olarak yaygın olarak kullanılır.

Gaz Üretimi

  Bir alkali metalin klorür, perklorat, perklorat, peroksit, süperoksit veya permanganat ile amonyum nitrat veya kalsiyum format karışımı, büyük hacimlerde gazın ateşlendiğinde hızla gelişmesine neden olur. Serbest bırakılan gazlar serin, zehirsiz ve rahatsız edici olmadığından otomobilin yolcu şişirme işlemi için kullanılabilirler
Emniyet kemerleri veya benzeri diğer uygulamalar.

Baca gazı kükürt giderme

  Yakıt başlamadan önce kalsiyum format içeren bir solüsyon ile emülsiyonlaştırılmışsa, yüksek kükürtlü yakıt yağının yakılmasından kaynaklanan baca gazlarında SOx azaltılır. SOx'in% 95'i kaldırılır.

Güvenlik Patlayıcıları

  Kalsiyum format, havaya fırlatılma davranışını artırmak üzere tasarlanan patlayıcılardaki yakıt bileşeni olarak kullanılabilir. Bu tür patlayıcılar, kömür madenlerinde sıklıkla karşılaşılan tehlikeli atmosferlerde kullanım için uygundur.

Buz çözücü ajan

  Kalsiyum formatın üre ile karışımı buzun eritilmesi için mükemmel maddelerdir. Çelik ve çimento yüzeylerinin diğer aşındırıcılara kıyasla daha az korozyona uğraması gözlenir.

Hayvan Yem Katkı Maddesi

Kalsiyum format, domuz ve kanatlı diyetlerinde kullanılmak üzere uygun bir organik tuzdur. Kalsiyum format, hammadde koruyucusu görevi görür ve gastro-bağırsak yolunda iyi bağırsak sağlığını teşvik eden asitlendirici bir etkiye sahiptir. Domuz ve kanatlı hammaddesinin sindiriminin etkinliği gastrointestinal sistemdeki yerli mikroorganizma konsantrasyonuna bağlıdır. Hayvansal yoldaki profilaktik antibiyotiklerin hastalığı kontrol altına alma ve gelişmeyi sağlamak için yaklaşma yasağına yaklaşırken, bağırsaktaki patojen bakterilerin çoğalmasını sınırlandırmak için alternatifler gerekiyor, bu da ham madde sindirimini bozabilir ve aynı zamanda E gibi enterik hastalıklara neden olabilir Coli ve Salmonella. Kalsiyum format gibi asidifikatörler, hammaddenin tüketiminden önce korunmasını ve gastro-intestinaldeki pH'ı düşürür
Bu bakterilerin gelişmesi için olumsuz koşullar yaratan

Diğer kullanımlar

  Kalsiyum format, çeşitli reçinelerin çözelti kararlılığını, kalıplama ve tel çekme işlemlerinde korozyon önleyicisi olarak veya kalsiyum asetat yerine bir katalizör olarak iyileştirici katkı maddesi olarak kullanılabilir.


KALSİYUM FORMATININ DEPOLANMASI

  Güçlü oksidanlardan ve kuvvetli asitlerden ayrılır. Sıkıca kapalı bir kapta saklayın. Uyumsuz maddelerden uzakta serin, kuru bir yerde saklayın.


KALSİYUM FORMATININ BERTARAFARI

  Kişisel Koruma: Zararlı parçacıklar için P2 filtre solunumu. Dökülen maddeyi kapalı kaplara süpürün; Gerekirse tozlanmayı önlemek için önce nemlendirin. Kalanı bol miktarda su ile yıkayın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GENERAL DESCRIPTION of CALCIUM FORMATE

Calcium formate is one of the soluble salts of formic acid. It has many similarities (properties and hazards) to other formates. This record contains the available information specific for calcium formate, supplemented with general information on formate salts which is applicable to calcium formate. It is available commercially in very pure form (more than 99% purity), containing trace amounts of related salts.
Formic acid, also called methanoic acid), is the simplest and has the lowest mole weight of the carboxylic acids, in which a single hydrogen atom is attached to the carboxyl group (HCOOH). If a methyl group is attached to the carboxyl group, the compound is acetic acid. It occurs naturally in the body of ants and in the stingers of bees. Functionally, it is not only an acid but also an aldehyde; it reacts with alcohols to form esters as an acid and it is easily oxidized which imparts some of the character of an aldehyde. Pure formic acid is a colorless, toxic, corrosive and fuming liquid, freezing at 8.4 C and boiling at 100.7 C. It is soluble in water, ether, and alcohol. It irritates the mucous membranes and blisters the skin. It is prepared commercially from sodium formate with the reaction of condensed sulfuric acid. Formic acid is used as a chemical intermediate and solvent, in processing textiles, leathers, electroplating, in coagulating latex rubber, and as a disinfectant.

Calcium formate is a nonchloride accelerator used to accelerate the setting time of concrete. At equal concentration, calcium formate (Ca[OOOCH] 2) is less effective in accelerating the hydration of C3S than calcium chloride and a higher dosage is required to impart the same level of acceleration as that imparted by CaCl2 (Ramachandran 1984). An evaluation study of calcium formate as an accelerating admixture conducted by Gebler (1983) indicated that the composition of cement, in particular gypsum (SO3) content, had a major influence on the compressive strength development of concretes containing calcium formate. Results showed that the ratio of C3A to SO3 should be greater than 4 for calcium formate to be an effective accelerating admixture; and that the optimum amount of calcium formate to accelerate the concrete compressive strength appeared to be 2-3% by weight of cement. Calcium nitrate and calcium thiosulfate are also considered accelerators.

Accelerating admixtures are added to concrete either to increase the rate of early strength development or to shorten the time of setting, or both. Chemical compositions of accelerators include some of inorganic compounds such as soluble chlorides, carbonates, silicates, fluosilicates, and some organic compounds such as triethanolamine. Uses and Occurrences: Major use in power plant flue-gas scrubbing solutions; in chrome tanning of leather; as a preservative for silage; in drilling fluids and lubricants; as a fine-ore briquet binder; as a preservative in foods and feeds.
Calcium Formate is an additive designed to significantly improve the qualities and properties of tile adhesives. As an additive it prolongs open time, improves adhesions and is a highly efficient strength accelerator which is of importance for tile mortars where you need acceleration and low skin formation. Even improves water stability, pliability and homogeneity. Calcium Formate also used in concrete - acceleration and improves water stability and leather tanning.


CHEMICAL and PHYSICAL PROPERTIES of CALCIUM FORMATE

Molecular formula: C2H2CaO4
Formula weight: 130.11
Physical State Powder Solid
Appearance White to pale yellow crystalline powder
PH OF 10% WATER SOLUTION: 7.5
ODOR: wh. orthorhombic cryst. or cryst. powd., sl. acetic acid-like odor
Melting point: 300℃
Density: 2.023
Water-solubility: SOLUBLE
MOISTURE:0.50 Max.
Physicochemical properties: White crystal or powder, slightly moisture absorption, taste bitter. Neutral, non-toxic, soluble in water.
Proportion: 2.023( 20℃ deg.c)
Bulk density: 900 -1000g/kg
Decomposition temperature: 400℃

 

USES OF CALCIUM FORMATE

Leather Tanning

Calcium formate is used extensively in the leather industry as a masking agent in the chrome-tanning process.
The addition of calcium formate to the tannage formulation promotes faster, more efficient penetration of the chrome in the leather. Calcium formate can also be used as a replacement for formic acid in the pickling operation.

Cement Additive

As an additive to grouts and cement, calcium formate imparts a number of properties desirable in the final product, e.g. increased hardness and decreased setting time in comparison to ordinary cements. The addition of calcium formate is desirable for work at low temperature and for inhibition of corrosion of metal substrates. Calcium formate is also effective in the prevention of efflorescence. When used in gypsum board, calcium formate functions as a fire
retardant.

Silage Treatment

Calcium formate is commonly used as a component of an ensiling agent for silage treatment. The use of calcium formate in the silage suppresses the formation of side reaction products such as propionic acid, while promoting the formation of desirable lactic acid in anaerobic fermentation.

Gas Generation

A mixture of calcium formate with ammonium nitrate or with chlorate, perchlorate, peroxide, superoxide or permanganate of an alkali metal will rapidly evolve large volumes of gas when ignited. Because the released gases are cool, non-poisonous and non-irritating, they could be used for the inflation of automobile passenger
restraint bags or other similar applications.

Flue-gas Desulfurization

SOx is abated in the flue-gases from the burning of high-sulfur fuel oil if the oil has been emulsified with a solution containing calcium formate before burning. As much as 95% of the SOx is removed.

Safety Explosives

Calcium formate can be used as the fuel component in explosives designed to have improved deflagration behaviour. Such explosives are suitable for use in hazardous atmospheres often encountered in coalmines.

De- icing agent

Mixtures of calcium formate with urea are excellent agents for the melting of ice. Less corrosion of steel and cement surfaces is observed than with other de-icers.

Animal Feed Additive

Calcium formate is an organic salt suitable for use in pig and poultry diets. Calcium formate acts as a feedstock preservative and has an acidifying effect on the gastro-intestinal tract, which promotes good gut-health. The efficiency of pig and poultry feedstock digestion is dependent on the indigenous micro-organism concentration in the gastro-intestinal tract. With the approaching ban on the use of prophylactic antibiotics in animal feed as a means to control disease and promote growth, alternatives are needed to limit the proliferation of pathogenic bacteria in the gut which can impair feedstock digestion as well as cause enteric diseases such as E. Coli and Salmonella. Acidifiers such as calcium formate preserve the feedstock before consumption and lower the pH in the gastro-intestinal tract, creating unfavourable conditions for these bacteria to grow.

Other uses

Calcium formate can be used as an additive to improve solution stability of various resins, as a corrosion inhibitor in moulding and wire-drawing operations, or as a catalyst in place of calcium acetate.


STORAGE of CALCIUM FORMATE

Separated from strong oxidants and strong acids. Store in a tightly closed container. Store in a cool, dry area away from incompatible substances.


SPILLAGE DISPOSAL

Personal protection: P2 filter respirator for harmful particles. Sweep spilled substance into covered containers; if appropriate, moisten first to prevent dusting. Wash away remainder with plenty of water.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.