1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

EMULAN OP 2500

Alkilarilpoliglikol eter
Emulan OP 2500 kullanılarak çok küçük taneli, kimyasal dayanıklılığı yüksek, donma-çözünme stabilitesi yüksek polimerdispersiyonları üretim yapılabilir. Emulan OP 25, Texapon, Sulfapon, Maranil, Disponil AES, Disponil SUS, Disponil FES, tipinde anyonik emülgatörlerle kombine edilerek kullanılabilir.

 

Kullanım miktarı deneme sonucunda belirlenmelidir.Prensip olarak monomer miktarının %2-%6'sı oranında kullanılabilir.Anyonik emülgatörlerle birlikte kullanılırsa bu oran azalabilir.

 

Görünüş: Kremden beyaza değişen renkte vaks
Aktif Madde: min. %99
Bulanma Noktası: 88±2oC (%5'lik NaCI çözeltisi ile)
pH (%5'lik) : 6- 7
HLB : 16.8

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.