1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DISPONIL NP 10

Disponil tipleri polimerizasyonda emülgatör olarak, dispersiyon boyalarında dispergatör, ısıtıcı olarak pigment pastalarında dispergatör, bağlayıcılarda emülgatör olarak kullanılan çok amaçlı malzemelerdir. Alkilaril polyglikoleter yapısındaki malzemeler Dispolin NP 10 oda temperatüründe depolanmalıdır. Isıdan ve dondan korunmalıdır. Ağzı kapalı orjinal ambalajında minumum 1 yıl süreyle saklanabilir.

Görünüş 20oC: Berrak likit
Aktif Madde: min. % 99
pH (%1): 6-7
Bulanma Noktası (oC): 58-63 (2)
HLB: 13.4

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.