1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DISPONIL AFX 2075

Modifiye yağ alkolleri poli glikol eter
Disponil AFX 2075, özellikle emülsiyon polimerizasyon uygulama için geliştirilmiştir.
Disponil AFX 2075, anyonik ya da katyonik yüzey aktif maddeler ile birlikte tek emülgatör olarak ya da kombinasyon halinde kullanılabilir.


Teknik Özellikler
Görünüm: Berrak soluk sarı sıvı
Aktif Madde : 74 - 76 %
Katılaşma : < 15 °C
pH-değeri : 6.0 - 7.5 (10%, 0.03% KCl / Q-P 1274.0)
Su içeriği: 24 - 26% (Q-C 2064.0 / K. Fischer)
Buharlaşma Sıcaklığı : 78 - 82°C (Q-C 2062.0 / 1 % in 10 % aq. NaCl solution )

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.