1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DISPONIL A 4065

Etoksile yağ alkollerin karışımı
Disponil A 4065; emülsiyon polimerizasyonunda kullanılan alkil fenol 40 mol veya daha yüksek etoksilasyon derecesindeki ürünlerin yerine ikame edebilen APEO içermeyen non iyonik bir emülgatördür. Yağ alkollerinden elde edildiği için çevreye zarar vermeyen bir yapıdadır. Emülsiyon polimerizasyonlarında yalnız kullanılabileceği gibi anyonik veya katyonik yapıdaki emülgatörler le de kombineli olarak kullanılabilir.

 

Disponil A 4065 ayrıca hidrofobik yapıda ki sıvıları birbiri içinde emülsiye etmek veya hidrofobik yapıda ki organik pigmentlerin veya yağların suda ki dispersiyonlarını oluşturmak için de kullanılır. Disponil A 4065'in HLB değeri yaklaşık 16,5 dur.

 

Kullanım miktarı ; monomerin cinsi , miktarı,polimerizasyon prosesi ve polimer dispersiyonundan istenen özelliklere göre değişmektedir. Genelde monomer üzerinden %1-5 arasında kullanımı önerilmektedir.

 

Görünüm : Şeffaf beyaz ile açık sarı
Su Miktarı (%) : 34-36
Bulanma Noktası (oC) : 74-78
Aktif Madde (%) : Yaklaşık 65

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.