1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

AMINOETHYLPIPERAZINE (AEP - AMİNOETİLPİPERAZİNE)

CAS No. : 140-31-8
EC No. : 205-411-0


Synonyms : Amino ethylpiperazine ; Amino ethyl piperazine ; Aminoethyl piperazine ; Aminoethilpiperazine ; Amino etil piperazin ; Aminoetil piperazin ; Amino etilprepazin ; Aminoetil piperazin ; 2-Piperazin-1-ylethanamine ; 2-(1-Piperazinyl)ethylamine, AEP, N-AEP, N-(2-Aminoethyl)piperazine, 2-Piperazinoethylamine, 1-(2-Aminoethyl)piperazine, 1-Piperazine ethanamine, 1-Aminoethylpiperazine ; 1-(2-Aminoethyl)piperazine ; 1-Piperazineethanamine ; 1-Piperazine ethanamine ; N-Aminoethylpiperazine; 140-31-8; N-(2-Aminoethyl)piperazine; 1-Piperazineethanamine; 1-(2-Aminoethyl)piperazine; 2-(piperazin-1-yl)ethanamine ; AEP;D.E.H. 39;usafdo-46;USAF do-46;AKOS BBS-00004342;TIMTEC-BB SBB004229;Aminoethylpiperazin;AMINOETHYLPIPERAZINE;LABOTEST-BB LTBB000498;2-PIPERAZINOETHYLAMINE ; 2-(1-Piperazinyl)ethylamine, AEP, N-AEP, N-(2-Aminoethyl)piperazine, 2-Piperazinoethylamine, 1-(2-Aminoethyl)piperazine, 1-Piperazine ethanamine, 1-Aminoethylpiperazine, 2-Piperazin-1-ylethanamine
1-(2-Aminomethyl)piperazine
1-(β-Aminoethyl)piperazine
1-Aminoethylpiperazine
1-Piperazineethanamine
1-Piperazineethylamine
2-(1-Piperazinyl)ethanamine
2-(1-Piperazinyl)ethylamine
2-piperazin-1-iletilamina
2-Piperazin-1-ylethylamin
2-Piperazin-1-ylethylamine
2-piperazine-1-ylethylamine
2-Piperazinylethylamine
4-(2-Aminoethyl)piperazine
AEP
Ancamine AEP
N-(2-AMINOAETHYL)-PIPERAZIN
N-(2-Aminoethyl)piperazine
N-(β-Aminoethyl)piperazine
N-AEP
NSC 38968
Piperazine, 1-(2-aminoethyl)-
PIPERAZINE, N-AMINOETHYL-
UN 2815


Aminoetilpiperazine bir piperazin türevidir. Bu etilenamin, primer, sekonder ve tersiyer nitrojen atomu içerir.Amino etil piperazin, kozozif sıvıdır ve ikinci ya da üçüncü derece yanığa neden olabilir.
AEP, korozyon inhibitörü, epoksi katkısı, yüzey aktivatörü ya da asfalt katkısı olarak kullanılır.

Aminoetilpiperazine Bir piperazin türevidir. Bu etilenamin, primer sekonder ziyaretinde tersiyer azot Atomu içerir.Amino Etil piperazin, kozozif sıvıdır ikinci ya da Üçüncü Dereceli yanığa neden Olabilir ettik.
Epoksi Katkısı AEP, korozyon inhibitörü, Yüzey ya aktivatörü da asfalt katkısı olarak kullanılır.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.