1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

METİL TRİGLİKOL

Cas no: 112-35-6


METILTRIGLIKOL (TRIETHYLENE GLYCOL MONO METHYL ETHER)
metiltriglikol, triethylene, glycol, mono methyl ether, tegmme,trietilen glikol, mono metil eter, methyl, triglycol
METİLTRIGLIKOL, METHYL TRIGLYCOL, methyl trıglycol, glıkol, glycol, glycole, TEGMME, MONO METİL ETER,
MPEG3-OH;dowanoltmat;poly-solvtm;Dowanol TMAT;Poly-solv tm;Methyltrioxitol;METHYL TRIGLYCOL;METHOXY TRIGLYCOL;PEG-3 METHYL ETHER;3,6,9-Trioxa-1-decanol
Cas no: 112-35-6

METILTRIGLIKOL kimyasal reaksiyonlarda kullanılır.
Genel itibarıyla eter denildiği zaman ilk akla gelen ağrı kesiciler olmaktadır.
Yalnız eter bunun yanı sıra aynı zamanda içten yanmalı motorlarda ateşlemede kullanılmaktadır.
Eterler, iki organik kısmın bir oksijen atomu üzerinden birbirine bağ yapmış organik moleküllerdir.
Eterlerin genel formülü R-O-R' şeklindedir. Buradaki R ve R' aynı olabileceği gibi farklı organik kısımlar da olabilirler.


Eterler, aynı karbon sayılı alkoller ile izomerdir. Bütün eterlerin alkol izomeri varsa da bütün alkollerin eter izomeri yoktur.
Bunun nedeni de en küçük eterin iki karbonlu olmasıdır. Eterlerin izomeri olan alkollere göre kaynama noktaları daha düşüktür. Bu da molekülleri arasında hidrojen bağı bulunmamamsıdır.

Eterler homolog sıra oluştururlar ve yükseltgenemezler. 2 mol mono alkolden 1 mol su çekilmesi ile simetrik eter elde edilir.
Oksijenin organik kısımlarla yaptığı bağların arasındaki açı, su molekülünde hidrojenle yaptığı açıdan biraz daha büyüktür.

Metil triglikol hafif hoş bir kokusu olan, renksiz, nötr, zayıf higroskopik ve hafif mobil sıvıdır.
Su ile her oranda ve örneğin, her zamanki gibi organik çözücüler içinde ( aseton, dietil eter, metanol) karışabilen


Metil triglikol alkol ile tepkimeye girer.
Metil triglikol fren hidroliği formülasyonlarında kullanılan organik ara maddeler arasında yer alır.
Depolama şartları glikol eterleri ve bunların türevleri, hava veya oksijen varlığında, peroksitler oluşturma eğilimindedirler.
Su emilimini önlemek için higroskopisite Metil triglikol depolama sağlanmalıdır.


Depolama tanklarının nitrojen örtüsü ile nem alma oranının azaltılması önerilir
Depolama tankları paslanmaz çelikten yapılmalıdır.
Alümina ve diğer hafif metaller nedeniyle metil triglikol ile alkolat oluşumuna uygun değildir.

 

 

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.