1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

BETA MERCAPTOETHANOL ( BETA MERKAPTO ETANOL)

 

CAS No. : 60-24-2

 

EC No. : 200-464-6

 

Synonyms : Beta merkaptaoetanol ; Betamerkapto etanol ; Beta merkapto etanol ; Beta mercapto etanol ; Beta mercapto ethanol ; Betamercapto ethanol ; 2-Sulfanylethan-1-ol ; 2-Hydroxy-1-ethanethiol ; β-Mercaptoethanol , Thioglycol ; β Mercaptoethanol , β Mercapto ethanol ; β-Mercapto ethanol ; 1-Hydroxy-2-mercaptoethane ; 1-Mercapto-2-hydroxyethane ; 2-Hydroxy-1-ethanethiol ; 2-Hydroxyethanethiol ; 2-Hydroxyethyl mercaptan ; 2-ME ; 2-MERCAPTO ETHANOL ; 2-Mercapto-1-ethanol ; 2-mercaptoetanol ; 2-Mercaptoethanol ; 2-Mercaptoethyl alcohol ; 2-Sulfanylethanol ; Ethanol, 2-mercapto ; Ethanol, 2-mercapto- , Ethylene glycol, monothio- ; Hydroxyethyl mercaptan ; Mercaptoethanol ; MONOTHIOAETHYLENGLYKOL ; Monothioethylene glycol ; Monothioglycol ; NSC 3723 ; Thioethylene glycol ; THIOGLYCOL ; Thiomonoglycol ; UN 2966 ; UN 2966 ;
β-Hydroxyethanethiol ; β-Hydroxyethylmercaptan ; β-Mercaptoethanol , 2-mercaptoethanol ; Mercaptoethanol ; Thioglycol; Beta-Mercaptoethanol ; Ethanol, 2-mercapto-; 2-Thioethanol ; β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol ; Metatags : merkaptoetanol, mercaptoethanol, 2-Mercaptoethanol, Thioglycol, cas no : 60-24-2, beta, merkapto, etanol, tüy dükücü ; 2-Mercaptoethanol; 1-Ethanol-2-thiol; 2-Hydroxy-1-ethanethiol; 2-Hydroxyethyl mercaptan; ; 2-Thioethanol; beta-Mercaptoethanol; Mercaptoethanol; Monothioethyleneglycol; Thiomonoglycol; Ethanol, 2-mercapto-; Thioglycol ; Thioglycol; 2-Hydroxyethyl mercaptan; 2-Thioethanol; ; Eemery 5791; 1-Ethanol-2-thiol; 2-hydroxy-1-ethanethiol; Beta-Mercaptoethanol; Thiomonoglycol ; beta-mercaptoethanol; 2-ME ; b-ME ; 2- thioethanol ; 2-hydroxyethylmercaptan; 1-ethane-2-thiol; thioglycol ; BME ; 2-ME ; emery5791 ; Emery 5791 ;THIOGLYCOL;Sipomer 2ME ; usafek-4196 ; USAF ek-4196 ; 2-THIOETHANOL ; Monothioglycol

 

 

2-Mercaptoethanol (also called Thioglycol) is a clear, colorless liquid with disagreeable odor.Beta mercaptoethanol is miscible in water and nearly all common organic solvents.Beta merkapto ethanol is used as a intermediate for the synthesis of PVC heat stabilizers and as a chain transfer agent in the manufacture of PVC. Beta mercapto ethanol is used as a building block to produce corp protection products, dispersants, fibers, textiles, .dyes, and pharmaceuticals. 2 Mercaptoethanol is used as a component of corrosion inhibitors and ore floatation agent. 2 mercaptoethyl alcohol is used in as a raw material for leather and fur industry, cosmetics, hair removal.

 

2-merkaptoetanol (Aynı zamanda tiyoglikol adlandırılır)kokusuz, berrak, renksiz bir sıvıdır. Beta merkapto ethanol su ve neredeyse tüm yaygın organik çözücülerle karışabilir. Beta merkaptoetanol PVC ısı stabilizatörlerinin sentezi ve PVC üretiminde, bir zincir transfer ajanı olarak ara madde olarak kullanılır. Beta merkapto etanol corp koruma ürünleri, dispersiyon maddeleri, lifler, tekstil, boyalar ve ilaç üretmek için bir yapı bloğu olarak kullanılır. 2 merkaptoetanol korozyon inhibitörleri ve cevher flotasyon maddenin bir bileşeni olarak kullanılır. 2 merkapto etil alkol kozmetik, deri ve kürk sanayi için tüy dökücü hammadde olarak kullanılır.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.