1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

LUTENSOL XP,

noniyonik karakterli bir surfaktanttır. 

Lutensol XP 30 Surfactant 
Lutensol XP 40 Surfactant 
Lutensol XP 50 Surfactant 
Lutensol XP 60 Surfactant 
Lutensol XP 69 Surfactant 
Lutensol XP 70 Surfactant 
Lutensol XP 79 Surfactant 
Lutensol XP 80 Surfactant 
Lutensol XP 89 Surfactant 
Lutensol XP 90 Surfactant 
Lutensol XP 99 Surfactant 
Lutensol XP 100 Surfactant 
Lutensol XP 140 Surfactant

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.