1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

LİZOZİM KLORÜR

Lizozim Klorür, muramidaz veya N-asetilmuramit glikanhidrolaz, tükürük, gözyaşı, ter ve mukus gibi vücut salgılarında bulunan glikozit hidrolaz cinsi bir enzimdir. Bazı bakterileri yok edebilir.
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.