1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

LUVISKOL K 90

Cas No:  9003-39-8

Synoms: 1-ethenyl-2-pyrrolidinone polymers k15 ;k25 (polymer); k30 (polymer) ; k60 (polymer) ;k90 luviskol ; luviskol k30 ; luvıskol k90 ; plasdone ; plasdone k-26/28 ;plasdone k 29- 32; plasdone xl plasmosan ;poly(1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylene) ;polyvidone;poly(nvinylbutyrolactam); poly(vinylpyrrolidinone) ;poly(nvinylpyrrolidinone) ; poly(1-vinylpyrrolidinone);polyvinylpyrrolidone; povidone ; povidone (usp xıx) ;protagent ;pvp ; pvp 40 ; pvp-k 15 ;pvp-k 30;pvp-k 60; pvp-k 90; pvpp; 2- pyrrolidinone, 1-ethenyl, homopolymer ;2-pyrrolidinone, 1-vinyl-, polymers ;vinylpyrrolidinone polymer ; n-vinylpyrrolidinone polymer ; n- vinylpyrrolidone polymer ;vinylpyrrolidone polymer

 

Luviskol K 90 is a nonionic vinylpyrrolidone homopolymer powder mainly used as a film former, but also as a thickener. Readily soluble in water and compatible with almost all anionic, cationic and other non-ionic cosmetic polymers. Also compatible with Carbomer-type thickeners and other crosslinked poly acrylates for gel-type applications. Ideal for use in water based applications where a high degree of clarity is required in the finished product. For use in products with a strong hold and high viscosity, e.g. hair gels and hair mousses.

 

Luviskol K 90 esas olarak bir film oluşturucu olarak kullanılan fakat aynı zamanda  kalınlaştırıcı olarak da kullanılabilir  bir noniyonik vinilpirolidon homopolimerinin  tozudur. Kolaylıkla suda çözülebilir ve hemen hemen tüm anyonik,katyonik ve noniyonik kozmetik polimerler ile uyumludur. Ayrıca jel tipi uygulamaları için karbomer tip koyulaştırıcılar ve diğer çapraz bağlanmış poliakrilatlar ile uyumludur.LUVISKOL K 90 özellikle islak görünümlü jeller, saç köpükleri, pompa spreyleri, saç bakım sıvı preparatlar için saç jölelerinde kullanılır.

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.