1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HOSTAPUR SAS

HOSTAPUR SAS, temizlik ürünleri, kimyasal ve teknik işlemler için kullanılan güçlü bir aniyonik surfaktanttır. Sekonder alkan sülfonatın sodyum tuzundan oluşur. 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.