1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

EMULGIN SMO 20

Kozmetik ürünlerde ve farmasötik kremlerde kullanılan, noniyonik yapılı hidrofilik bir emülsifiyerdir. 
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.