1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

EUMULGIN SML 20

Kozmetik ve farmasötik preparatlarda çözücü ve emülsifiye edici olarak kullanılır. 
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.