1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

EXOCIDE 20

Cas No : 2634-33-5


Exocide 20, CAS.No: 2634-33-5, Proxel GXL, Acticide B 20, Acticide BW 20, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, , 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, Benzisothiazolinone, Nipacide BIT 20, Benzisothiazolin-3-one, Benzisothiazolone, Benzoizotiazol,benzoizotiazolin
Cas No : 2634-33-5


1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, Benzisothiazolinone, Benzisothiazolin-3-one, Benzisothiazolone
Suda çözünebilen ve bıt içeren önemli bir kutu içi koruyucudur. Yüksek sıcaklık ve ph da etkilidir.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.