1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

EXOCIDE BIT

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, Nipacide BIT,Acticide, nipasit bit, Benzisothiazolinone, Benzisothiazolin-3-one, Nipacide BIT, Benzisothiazolone, Benzoizotiazolin, BIT, Cas No: 2634-33-5, Acticide B


Yüksek sıcaklık ve pH da mükemmel bir koruyucudur. Korunmak istenen ürün yüksek sıcaklık, amin ve PH a maruz kalacaksa CMIT/MIT ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.