1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ENZYME

Enzimler, kataliz yapan (yani kimyasal tepkimelerin hızını artıran) biyomoleküllerdir. 
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.