1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

LAURİK ASİT

Laurik asitin sistematik ismi dodekanoik asittir. 12 karbon dizilimli doymuş bir yağ asitidir. Sabunlarda kullanılan, beyaz toz formda ve baygın kokulu bir yapısı vardır. 
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.