1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DEHYPON LS 45

Sarımsı renkte, bulanık sıvı formlu noniyonik bir surfaktanttır. 
Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.