1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DENATONIUM BENZOATE (DENATONYUM BENZOAT)

METATAGS:DENATONIUM BENZOATE; 3734-33-6; Bitrex; Lidocaine benzyl benzoate; Anispray; Aversion; Gori; Denatonium (benzoate);Caswell No. 083BB;
THS-839; UNII-M5BA6GAF1O; Denatonium benzoate anhydrous; WIN 16568; BENZYLDIETHYL; Denatonii benzoas [INN-Latin]; EINECS 223-095-2;
Benzoate de denatonium [INN-French]; Benzoato de denatonio [INN-Spanish]; M5BA6GAF1O;Denatonium benzoate [USAN:INN:BAN];EPA Pesticide Chemical Code 009106;
NSC 157658; Denatonium benzoate granules; N-Benzyl-2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-N,N-diethyl-2-oxoethanaminium benzoate; MFCD00031578;
Benzyldiethyl((2,6-xylylcarbamoyl)methyl)ammonium benzoate; Benzyldiethyl[(2,6-xylylcarbamoyl)methyl]ammonium benzoate; Benzoato de denatonio;Benzoate de denatonium; 2-[diethylbenzylamino]-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, benzoic acid; Denatoniumbenzoate
Benzenemethanaminium, N-(2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-2-oxoethyl)-N,N-diethyl-, benzoate (1:1); Benzenemethanaminium,
N-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl-, benzoate (1:1),THS-839; Lidocaine benzyl benzoate; benzyl-[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]-diethylazanium;benzoate;
;Bitrex; N-[2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethylbenzenemethanaminium benzoate, Bitrex; N-[2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethylbenzenemethanaminium benzoate
,Benzenemethanaminium, N-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl-, benzoate
Benzenemethanaminium, N-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl-, benzoate (1:1)
Benzoate de N-benzyl-2-[(2,6-diméthylphényl)amino]-N,N-diéthyl-2-oxoéthanaminium,Benzyldiethyl[(2,6-xylylcarbamoyl)methyl]ammonium benzoate,denatonium benzoate,N-Benzyl-2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-N,N-diethyl-2-oxoethanaminium benzoate
N-Benzyl-2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-N,N-diethyl-2-oxoethanaminiumbenzoat,((2,6-Xylylcarbamoyl)methyl)diethyl benzyl ammonium benzoate,Ammonium, benzyldiethyl((2,6-xylylcarbamoyl)methyl)-, benzoate
,Benzenemethanaminium, N-(2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-2-oxoethyl)-N,N-diethyl-, benzoate,Benzoate de denatonium,Benzoato de denatonio,Benzyl-[(2,6-dimethylphenylcarbamoyl)methyl]diethylammonium benzoate
,BENZYLDIETHYL((2,6-XYLYLCARBAMOYL)METHYL)AMMONIUM BENZOATE,Benzyldiethyl(2,6-xylyl- carbamoyl- methyl)- ammonium benzoate,Denatonii benzoas,denatoniumbenzoate,Gori,N-(2-((2,6-Dimethylphenyl)amino)-2-oxoethyl)-N,N-diethylbenzeneme- thanaminium benzoate
N,N-Diethyl-N-[(2,6-dimethylphenyl- carbamoyl)- methyl]- benzyl- ammonium benzoate

 

Molecular Formula: C28H34N2O3
Molecular Weight: 446.591 g/mol
IUPAC Name: benzyl-[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]-diethylazanium;benzoate
CAS No: 3734-33-6
EC Number: 223-095-2

 

Denatonium Benzoat acı veren bir ajandır. Temizleyici, otomotiv yan ürünlerinin yanı sıra sağlık ve güzellik ürünlerinin üretiminde bir dizi kullanıma sahip en acı kimyasal bileşiktir. Ticari olarak, bu bileşik beyaz bir kristal toz halinde bulunur,
Ancak denatonium benzoat granülleri veya çözeltileri de mevcuttur.

Denatonium Benzoat'ın Biyokimyasal Yapısı:

Denatonium benzoat gibi yanıcı maddeler, tehlikeli otomotiv bileşiklerinin kazara yutulmasını önlemek için caydırıcı katkı maddeleri olarak yararlıdır. Avrupa'da ve bazı ABD eyaletlerinde, etilen glikol veya antifriz ve cam ön yıkama sıvıları içinde denatonium benzoat ilavesi gereklidir. Cam temizleyicileri, dezenfektanlar, çamaşır deterjanı ve insektisit gibi genel ev ürünleri, tüketimin ağızdan alınmasını önlemek için belli miktarda denatonium benzoat içerir.

Oyuncakların yüzeylerine tehlikeli maddelerin önemli ölçüde tüketimini önlemek için acı verici bir madde olarak uygulanır. Ayrıca, kemirgenleri parça ve ekipman üzerinde çiğneme yapmaktan vazgeçmek için açık kablolara ve tellere de uygulanır. Denatonium benzoat, özellikle küçük çocuklar bu zehirli maddelerle temasa girdiğinde yemeyi bastırmak için çeşitli pestisitlere, bitki yiyecek sopalarına ve rodentisitlere eklenen caydırıcı bir ajandır.

Şimdiye kadar, denatonium benzoat'ın en yaygın kullanımı, alkolü dejenere etmek ve insan tüketimine elverişsiz hale getirmek ve normal olarak alkol için geçerli olan tarifelerden muaf olmaktır.

Hayvancılıkta denatonium benzoat, domuzlarda yamyamlığı ve sığırlarda aspirasyon mastitisini önlemek için kullanılır. Hayvanlar tarafından ısırık bırakmayı önlemek için genç sürgünlere, dallara ve diğer yüzeylere uygulandığında, mülkün hasar görmesini önleyerek itici olarak davranır:
446.58116 g / mol bir kimyasal ağırlığa ve C28H3 4N203 molekül formülüne sahiptir. Denatonium benzoat, benzoat gibi eylemsiz bir anyon ile bir tuz bileşimi veya
sakarid. Yapısı lidokain'e benzer ve Novocain ve benzocain ile yakından ilişkilidir. Kokusuz, renksiz ve reaktif değildir, bu da baz bileşiğin birincil amacına müdahale etmeyen uygun bir katkı maddesi haline getirir.

Denatonium Benzoatın Uygulamaları:
Denatonium benzoat gibi yanıcı maddeler, tehlikeli otomotiv bileşiklerinin kazara yutulmasını önlemek için caydırıcı katkı maddeleri olarak yararlıdır. Avrupa'da ve bazı ABD eyaletlerinde, etilen glikol veya antifriz ve cam ön yıkama sıvıları içinde denatonium benzoat ilavesi gereklidir.
Cam temizleyicileri, dezenfektanlar, çamaşır deterjanı ve insektisit gibi genel ev ürünleri, tüketimin ağızdan alınmasını önlemek için belli miktarda denatonium benzoat içerir.

Oyuncakların yüzeylerine tehlikeli maddelerin önemli ölçüde tüketimini önlemek için acı verici bir madde olarak uygulanır. Ayrıca, kemirgenleri parça ve ekipman üzerinde çiğneme yapmaktan vazgeçmek için açık kablolara ve tellere de uygulanır. Denatonium benzoat çeşitli pestisitlere eklenen caydırıcı bir ajandır,
Özellikle küçük çocuklar bu zehirli maddelerle temas ettiğinde, yutmayı önlemek için bitki yiyecek sopa ve rodentisitleri.

Şimdiye kadar, denatonium benzoat'ın en yaygın kullanımı, alkolü dejenere etmek ve insan tüketimine elverişsiz hale getirmek ve normal olarak alkol için geçerli olan tarifelerden muaf olmaktır.

Hayvancılıkta denatonium benzoat, domuzlarda yamyamlığı ve sığırlarda aspirasyon mastitisini önlemek için kullanılır. Hayvanlar tarafından ısırıkları kesmek için genç sürgünlere, dallara ve diğer yüzeylere uygulandığında mermi hasarını önleyerek itici olarak davranır.

 

Denatonium Benzoat'ın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:

Fiziksel durum ve görünüm: Katı.
Koku: Mevcut değil.
Tat: Mevcut değil.
Moleküler Ağırlık: 446.59 g / mole
Renk: Mevcut değil.
PH (1% su / su): Veri yok.
Kaynama Noktası: Ayrışır.
Erime Noktası: 168 ° C (334.4 ° F)
Kritik Sıcaklık: Mevcut değil.
Özgül Ağırlık: Mevcut değil.
Buhar Basıncı: Uygulanamaz.
Buhar Yoğunluğu: Mevcut değil.
Oynaklık: Mevcut değil.
Koku Eşiği: Veri yok.
Su / Yağ Dist. Coeff: Mevcut değil.
İyoniklik (Suda): Veri yok.
Dispersiyon Özellikleri: Suda çözünürlüğünü görün.
Çözünürlük: Soğuk suda kısmen çözülür.
Kararlılık: Ürün kararlıdır.
Kararsız Sıcaklık: Mevcut değil.
Durağanlık Koşulları: Mevcut değil.
Çeşitli maddelerle uyuşmazlık: Mevcut değil.
Koroziflik: Cam varlığında korozif değildir.
Reaktiviteye Özel Uyarılar: Mevcut değil.
Korozyondan Özel Notlar: Mevcut değildir.
Polimerizasyon: Hayır.

 

Denatonium Benzoat'ın Taşıma ve Depolanması:
Önlemler:
Isıdan uzak tutun. Tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Boş konteynırlar yangın riski taşır, kalıntıları duman davlumbazının altında buharlaştırın. Materyal içeren tüm ekipmanı yere koy. Beslenmeyin.
Solumayın. Gözle temasından kaçının. Uygun koruyucu giysiler giyin. Havalandırma yetersiz olduğunda, uygun solunum ekipmanı giyin. Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun ve kutuyu veya etiketi gösterin.
Depolama:
Kabı kuru tutun. Serin bir yerde saklayın. Materyal içeren tüm ekipmanı yere koy. Kabı sıkı kapalı tutun. Serin ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Yanabilir malzemeler aşırı ısıdan uzakta ve güçlü
oksitlenmeden uzakta depolanmalıdır.
ajanlar.

 

Denatonium Benzoat'ın toksikolojik bilgileri:
Giriş Yolları: Gözle temas. Soluma. Yutma.
Hayvanlar için zehirlilik derecesi: Akut oral toksisite (LD50): 584 mg / kg [Sıçan].
İnsanlar üzerinde kronik etkiler: Madde akciğerler, mukoza zararlıları için toksiktir.
İnsanlar Üzerindeki Diğer Zehirli Etkiler:
Yutulması durumunda çok tehlikeli. Teneffüs edilmesi halinde zararlıdır. Cilt ile temasında hafifçe tehlikeli (tahriş edici).
Hayvanlarda Zehirlilik Özel Notları: Mevcut değildir.
İnsanlarda Kronik Etkiler Üzerine Özel Notlar: Mevcut değildir.
İnsanlar üzerindeki diğer Zehirli Efektlere Özel Notlar: Mevcut değil.

 


Denatonium Benzoate is a bittering agent. It is considered the bitterest chemical compound with a range of uses in the manufacture of cleaners, automotive supplies as well as health and beauty items. Commercially, this compound is available as a white crystalline powder,
but denatonium benzoate granules or solutions are also available.

Biochemical Structure of Denatonium Benzoate:

Bitterants such as denatonium benzoate are useful as aversive additives to prevent accidental ingestion of hazardous automotive compounds. In Europe and in some U.S. states, addition of denatonium benzoate is required in ethylene glycol or anti-freeze and windshield washer fluids. Common household products such as window cleaners, disinfectants, laundry detergent and insecticide include a certain amount of denatonium benzoate to discourage consumption by mouth.

It is applied on surfaces of toys as a bittering agent to prevent substantial consumption of hazardous materials. It is also applied on outdoor cables and wires to discourage rodents from chewing on parts and equipment. Denatonium benzoate is an aversive agent added to various pesticides, plant food sticks and rodenticides to suppress swallowing especially when young children come in contact with these poisonous substances.

By far, the most common use of denatonium benzoate is to denature alcohol, making it unfit for human consumption and exempt from tariffs that normally apply to alcohol.

In livestock farming, denatonium benzoate is used to prevent cannibalism in pigs and aspiration mastitis in cattle. It acts as a repellant when applied to young shoots, branches and other surfaces to discourage nibbling by animals, thereby preventing damage to property.:
It has a chemical weight of 446.58116 g/mol and a molecular formula of C28 H3 4N 2O3. Denatonium benzoate is a compound of salt with an inert anion such as benzoate or
saccharide. Its structure is similar to lidocaine and is closely related to Novocain and benzocaine. It is odorless, colorless and non-reactive, making it a suitable additive that does not interfere with the primary purpose of the base compound.

Applications of Denatonium Benzoate:
Bitterants such as denatonium benzoate are useful as aversive additives to prevent accidental ingestion of hazardous automotive compounds. In Europe and in some U.S. states, addition of denatonium benzoate is required in ethylene glycol or anti-freeze and windshield washer fluids.
Common household products such as window cleaners, disinfectants, laundry detergent and insecticide include a certain amount of denatonium benzoate to discourage consumption by mouth.

It is applied on surfaces of toys as a bittering agent to prevent substantial consumption of hazardous materials. It is also applied on outdoor cables and wires to discourage rodents from chewing on parts and equipment. Denatonium benzoate is an aversive agent added to various pesticides,
plant food sticks and rodenticides to suppress swallowing especially when young children come in contact with these poisonous substances.

By far, the most common use of denatonium benzoate is to denature alcohol, making it unfit for human consumption and exempt from tariffs that normally apply to alcohol.

In livestock farming, denatonium benzoate is used to prevent cannibalism in pigs and aspiration mastitis in cattle. It acts as a repellant when applied to young shoots, branches and other surfaces to discourage nibbling by animals, thereby preventing damage to property.

Physical and Chemical Properties of Denatonium Benzoate:

Physical state and appearance: Solid.
Odor: Not available.
Taste: Not available.
Molecular Weight: 446.59 g/mole
Color: Not available.
pH (1% soln/water): Not available.
Boiling Point: Decomposes.
Melting Point: 168°C (334.4°F)
Critical Temperature: Not available.
Specific Gravity: Not available.
Vapor Pressure: Not applicable.
Vapor Density: Not available.
Volatility: Not available.
Odor Threshold: Not available.
Water/Oil Dist. Coeff.: Not available.
Ionicity (in Water): Not available.
Dispersion Properties: See solubility in water.
Solubility: Partially soluble in cold water.
Stability: The product is stable.
Instability Temperature: Not available.
Conditions of Instability: Not available.
Incompatibility with various substances: Not available.
Corrosivity: Non-corrosive in presence of glass.
Special Remarks on Reactivity: Not available.
Special Remarks on Corrosivity: Not available.
Polymerization: No.

 

 

Handling and Storage of Denatonium Benzoate:

Precautions:
Keep away from heat. Keep away from sources of ignition. Empty containers pose a fire risk, evaporate the residue under
a fume hood. Ground all equipment containing material. Do not ingest. Do not breathe dust. Avoid contact with eyes Wear
p. 3
suitable protective clothing In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment If ingested, seek medical
advice immediately and show the container or the label.
Storage:
Keep container dry. Keep in a cool place. Ground all equipment containing material. Keep container tightly closed. Keep in a
cool, well-ventilated place. Combustible materials should be stored away from extreme heat and away from strong oxidizing
agents.

 

Toxicological Information of Denatonium Benzoate:
Routes of Entry: Eye contact. Inhalation. Ingestion.
Toxicity to Animals: Acute oral toxicity (LD50): 584 mg/kg [Rat].
Chronic Effects on Humans: The substance is toxic to lungs, mucous membranes.
Other Toxic Effects on Humans:
Very hazardous in case of ingestion. Hazardous in case of inhalation. Slightly hazardous in case of skin contact (irritant).
Special Remarks on Toxicity to Animals: Not available.
Special Remarks on Chronic Effects on Humans: Not available.
Special Remarks on other Toxic Effects on Humans: Not available.

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.