1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

CYCLOHEXANE ( SİKLOHEGZAN )

CAS No: 110-82-7
EC No: 203-806-2; 270-147-5; 270-960-5; 271-818-5

Metatags:

Cyclohexane; CYCLOHEXANE; Hexamethylene; Hexanaphthene; Hexahydrobenzene; 110-82-7; Cyclohexan; Cykloheksan; Cicloesano; Cyclohexaan;Benzene, hexahydro-; Polycyclohexane; Benzenehexahydride; hexahydro-Benzene; Poly(cyclohexane); Cyclohexaan; Cyclohexan; Cicloesano; Cykloheksan; ; Cyclohexane, oxidized, non-volatile residue; Ciclohexano; Zyklohexan; cyclo-hexane; Cyclohexane,oxidized; Cyclohexane, homopolymer; siklohegzan; siklohekzan; siklohegsan; sikloheksan; siklo hegzan; siklo hekzan; siklo hegsan; siglo heksan

Cylohexane ya da Türkçe ismiyle siklo hegzan kimya endüstrisinde kullanılan nonpolar bir solventtir.
Adipik asit ve caprolactam üretiminde hammadde olarak kullanılır. Siklohegzan benzen ve hidrojenin reaksiyonundan oluşur.

Cyclohexane asıl olarak ise cyclohexanol ve cyclohexanone üretiminde kullanılır. Siklohegzan, siklohegzanol ve siklohegzanon Acar Kimya' nın stoklarında mevcuttur.


Sikloheksan; molekül formülü C6H12 olan, bir tane halka bulunduran sikloalkanlara dahil olan bir bileşiktir. Sikloheksan renksiz, yanıcı bir sıvıdır. Çeşitli yollardan eldesi mümkündür. Sikloheksanın erime sıcaklığı 6,47°C, kaynama sıcaklığı ise 80,74°C'dir.


Sikloheksan temel olarak naylonun başlatıcısı olan adipik asit ve kaprolaktam üretiminde hammadde olarak kullanılır.


Cyclohexane is a cycloalkane with the molecular formula C6H12. Cyclohexane is mainly used for the industrial production of adipic acid and caprolactam, which are precursors to nylon. Cyclohexane is a colourless, flammable liquid with a distinctive detergent-like odor, reminiscent of cleaning products (in which it is sometimes used).

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.