1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

BORİK ASİT

CAS No: 10043-35-3
EC No: 233-139-2

Metatags:
borik asit
borik asid
borikasit
borikasid
boric acid
boron oxide hydroxide
boron oksit hidroksit
boron oksithidroksit
boronoksithidroksit
orthoboric acid
ortoborik asit
ortoborik asid
BORIC ACID
Orthoboric acid
Boracic acid
Boric acid (H3BO3)
Trihydroxyborone
trihidroksiboron
Trihydroxyborane
trihidroksiboran
 

 

 

Borik asit, aynı zamanda borasis asit, ortoborik asit ya da acidyum boryum; genellikle antiseptik, böcek ilacı ve koku gidericilerde kullanılan beyaz kristal renkli, suda çözünen bir inorganik asit. İlk olarak Wilhelm Homberg tarafından bulunmuş olup, sülfürik asidin yan ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Mineral formları "Sassolite" özel adıyla kullanılır.

 

 

Kullanım alanları
» Nükleer santraller
» Seramik endüstrisi
» Boroksilat camlar
» Tekstil
» Kozmetik ve temizlik ürünleri

 

 

Uygulama
» Nükleer reaktörlerde soğutma sıvısı
» Pestisid / Haşere kontrolü
» Antiseptik solüsyon ( %3'lük)
» Protein distilasyon ünitelerinde analizörAcar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.