1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

BRILLIANT BLACK BN

Metatags: Brilliant Black, Brilliant-black; brilliant black bn, brilliant bn, black bn, Brilliant Black PN, Brilliant Black A, Black PN, Food Black 1, Naphthol Black, C.I. Food Black 1, C.I. 28440

Granül veya toz halde bulunabilen E151 kodlu siyah renkli gıda boyasıdır. Sentetik azo boyar maddeler grubunda geçer. Dondurmalarda, içeceklerde ve hayvar üretiminde renklendirici olarak kullanılır.

Brilliant Black BN sentetik diazo boyadır. Suda çözünebilir. Brilliant Black BN genellikle tetrasodyum tuzu halinde gelir. Brilliant Black BN'nin görüntüsü katı, toz ya da granül haldedir.


Brilliant Black BN, Brilliant Black PN, Brilliant Black A, Black PN, Food Black 1, Naphthol Black, C.I. Food Black 1, or C.I. 28440, is a synthetic black diazo dye. It is soluble in water. It usually comes as tetrasodium salt. It has the appearance of solid, fine powder or granules.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.